HABE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

HABE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

HABE: f. Sıkılma, bunalma, darlanma, boğulma.

HABE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HABE: f. Sıkılma, bunalma, darlanma, boğulma. Devamını Oku

 • HABEŞÎ: Habeş memleketi ahalisinden olan. Habeş’e mensub ve müteallik olan. * Koyu esmer renkli adam. * Hat, tezhib, minyatür gibi güzel san’atlarda kullanılan bir cins kâğıt. Devamını Oku

 • CÜLCÜLÂN-I HABEŞE: Beyaz haşhaş. Devamını Oku

 • İNHİNAK: Boğulma. * Bunalma, nefesi kesilme. Devamını Oku

 • BİLAL-İ HABEŞÎ: Resûl-i Ekrem’in (A.S.M.) müezzini idi. Sesi çok güzeldi. Ezan okurken çokları ağlardı. Kölelikten Hz. Ebu Bekir-i Sıddîk (R.A.) satın alıp azâd etmişti. Her gazada hazır bulunmuştu. (Hi: 20) de dâr-ı bekaya göçtü. (R.A.) Devamını Oku

 • HABEŞ: Afrika’nın Kızıldeniz sâhili güneyinde müstakil bir memleket. Bu memleket ahalisinden olan. * Beyaz ve siyah arasında koyu esmer adam. Devamını Oku

 • NECAŞİ (NİCÂŞİ): Habeş Meliki olan “Eshame” nin lâkabıdır. Kamus Şârihinin dediğine göre, mutlaka bu isim, Habeş Meliklerinin has isimleridir. Devamını Oku

 • AHABİŞ: (Habeş. C.) Habeşliler. Devamını Oku

 • HABEK: f. Üzülme, sıkıntı yapma. * Sıkılma, bunalma. Devamını Oku

 • EBABİL: Dağ kırlangıcı. Kuş sürüsü. Sürüler, bölükler.(Hz. Resul-ü Ekrem’in (A.S.M.) doğumundan evvel, Hristiyan Habeşliler dinlerini yaymak için San’ada bir mâbed yaparak, Kâbe yerine Arabları bu mâbede çekmeğe çalıştılar. Kâbe-i Muazzama durdukça buna muvaffak olamıyacaklarını anladıkları için Kudsi Kâbe’yi tahribe karar verdiler. Ebrehe kumandasındaki Habeş Hristiyan Ordusu Mekke’ye kadar geldiği sırada Ebâbil kuşlarının gökten taş yağdırmaları Devamını Oku

 • İHTİNAK: (Hank. dan) Boğazın sıkılıp tıkanmasından dolayı nefes alamama. Boğulma. Devamını Oku

 • İGTİRAK: (Gark. dan) Suya batma, gark olma, suda boğulma. * Soluğu kuvvetle içe çekme. Devamını Oku

 • GUBEYRA: Yaban iğdesi. * Habeş vilâyetinde darıdan yapılan bir cins şarap. Devamını Oku

 • İŞRİRAK: Ağlaya ağlaya boğulma derecesine gelme. Devamını Oku

 • ISTIHAB: Saklama, gizleme. * Dostluk kurma. * Konuşma, musâhabe etme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar