GUMA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

GUMA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

GUMA: Hava bulutlu olduğundan ayın görünmemesi.

GUMA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAGYİM: (Hava) bulutlu olmak. Devamını Oku

 • MÜTEGAYYİM(E): (Gaym. dan) Bulutlanan. Bulutlu hava. Devamını Oku

 • MÜBALAGA: (Mübalağa) Bir şeyi çok büyük veya çok küçük göstermek. Bir şeyi olduğundan fazla veya eksik göstermek. * Haddini aşmak. * Edb: Bir şeyi ifade ederken ya olduğundan fazla veya olduğundan çok noksan göstermek.” Habbeyi kubbe, kubbeyi habbe yapmak.” Devamını Oku

 • RESÜL-ÜL MELÂHİM: Resül-i Ekrem’in (A.S.M.) bir ismidir. Cenk ve muharebe ile de vazifeli olduğundan ümmeti ve kendisi din için, dinin ihyası uğrunda büyük muharebelere mükellef olduğundan bu isim ile de yâd edilmiştir. Devamını Oku

 • MAGMUMİYET: Kederli, gamlı olma. * Hava bulutlu ve kapalı olma. Devamını Oku

 • YA’KUB (A.S.): Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerdendir. Yusuf Aleyhisselâm’ın babası ve İshak Aleyhisselâm’ın oğludur. Bir adı da İsrail olduğundan bu sülâleden gelenlere İsrail oğulları mânasına, Benî İsrail denilmektedir. Büyük oğlunun adı Yehud olduğundan so adan bunlara Yahudi denilmiştir. (Bak: Yusuf A.S.) Devamını Oku

 • YA’KUB (A.S.): Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerdendir. Yusuf Aleyhisselâm’ın babası ve İshak Aleyhisselâm’ın oğludur. Bir adı da İsrail olduğundan bu sülâleden gelenlere İsrail oğulları mânasına, Benî İsrail denilmektedir. Büyük oğlunun adı Yehud olduğundan so adan bunlara Yahudi denilmiştir. (Bak: Yusuf A.S.) Devamını Oku

 • NİZA’: Çekişme, kavga. (Dünya öyle bir meta’ değil ki; bir niza’a değsin. “Çünki fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir.” Koca dünya böyle ise dünyanın cüz’î işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın. M.) Devamını Oku

 • HAVA-İ NESİMÎ: Sabahki hava. Temiz hava. Devamını Oku

 • MİD’AS: Çok işlek olduğundan yumuşamış olan yol. Devamını Oku

 • LEHÎD: Götürdüğü yük ağır olduğundan eziyet çeken deve. Devamını Oku

 • DEBSA’: Çok fazla kırmızı olduğundan, siyah gibi görünen şey. Devamını Oku

 • HAVAÎ: (C.: Havâiyât) Havaya âit ve müteallik. Hava ile alâkalı. * Heves ve nefis hesabına olan, boşuna veya çirkin. Günahlı iş. Nefsâni hâl ve hareketler. Devamını Oku

 • KÖRÜK: Ateşi havalandırmak için yapılmış bir âlet. * Hava ile çalışan bazı çalgıların hava vermeğe mahsus kısmı. Devamını Oku

 • KÜRE-İ HAVA: Dünyayı kaplayan hava tabakası. Atmosfer. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar