GULGULE-İ ETFAL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

GULGULE-İ ETFAL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

GULGULE-İ ETFAL: Çocukların gürültüsü, çocukların bağrışıp çağrışmaları.

GULGULE-İ ETFAL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İNAME-İ ETFAL: Çocukların uyutulması. Devamını Oku

 • ETFAL: (Tıfl. C.) Çocuklar, tıfıllar. Devamını Oku

 • IRZÂ-İ ETFAL: Çocukların emzirilmesi. Devamını Oku

 • ETFAL-İ MEKÂTİB: Mekteb çocukları, okul talebeleri. Devamını Oku

 • ETFALİYET: Çocukluklar. Çocukluk halleri. Devamını Oku

 • ETFAL-İ BAĞ: Yeni yetişen körpe hâlindeki fidanlar. Devamını Oku

 • HİMAYE-İ ETFAL CEMİYETİ: Çocuk Esirgeme Kurumu. Devamını Oku

 • AKREB-İ MEKNİYYAT: Huk:Meşrut-un lehi bildiren zamirin en yakın mercii mânasını anlatır. Meselâ: Bir vakfiyede vâkıf tevliyetini evvelâ kendisine, so a oğlu “A” ya, so a çocuklarına şart etse, çocukları tabirindeki zamir vâkıfın kendisine değil de en yakın merci’i bulunan “A” nın çocuklarına hamlolunur. (Huk.L.) Devamını Oku

 • MUHALATÂT: Güzel anlaşmalar, karışmalar, uyuşmalar. Devamını Oku

 • MUTAREDAT: (Mutarede. C.) Saldırmalar, vuruşmalar, çarpışmalar. Devamını Oku

 • HARB: İki veya daha çok devletin birbirleriyle siyasi alâkaları keserek silahlı kuvvetlerle çarpışmaları, vuruşmaları. Devamını Oku

 • İNTİHABAT: (İntihab. C.) Yağmalar, talan etmeler, kapışmalar. Devamını Oku

 • MÜKÂTEBAT: (Mükâtebe. C.) Mektuplaşmalar, mükâtebeler, yazışmalar. Devamını Oku

 • MUSADEMAT: Çarpışmalar. Vuruşmalar. Müsademeler. Devamını Oku

 • İ’TİLAFAT: (İ’tilaf. C.) Uyuşmalar, anlaşmalar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar