GULAM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

GULAM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

GULAM: Genç, delikanlı. Bıyığı henüz bitmemiş genç. * Esir, hizmetçi, köle.

GULAM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • GULAMİYE: Tar: Cizye ve diğer vergileri tahsil edenlerin topladıkları paraların hazine veznesine teslim edilişi esnasında cizye veya vergi harç pusulalarının her biri için kendilerine verilen tahsil âidatı. Devamını Oku

 • SADERU: (C.: Sâderuyân) f. Yüzünde tüy bitmemiş genç delikanlı. Devamını Oku

 • CARİYE: Geçer olan, akıcı olan. Seyreden giden. * Güneş, şems. * Gemi. * Cenab-ı Hakk’ın in’âm eylediği rızık ve nimet. * Genç ve iyi hizmet eden kadın. Muharebede İslâm düşmanlarından esir edilen kadın hizmetçi. Devamını Oku

 • GILMAN: (Gulâm. C.) Bıyığı yeni bitmiş gençler. * Cennet’te hizmet gören delikanlılar. * Köleler, esirler. Devamını Oku

 • BENDE: f. Bağlanmış olan. Köle. Esir. Hizmetçi. Hizmetkâr. Kul. Devamını Oku

 • PAYZEN: .f Ayağına pranga vurulmuş. Forsa, deniz esiri. * Suçlu. * Esir. * Hizmetçi, uşak. Devamını Oku

 • BURZAG: Şişmanca, etine dolgun delikanlı. * Delikanlılık çağındaki neşe. Devamını Oku

 • CELİB: Satmak için bir yerden toplanılan şeyler. * Esir, köle, cariye. Satılık esir. Devamını Oku

 • AHRAR: (Hür. C.) Hürler. Esir veya köle olmayan kimseler. * Silsilesinde esir veya köle bulunmayanlar. * Hürriyetçiler. Devamını Oku

 • ESR: Esir etmek. * Muhkem bağlamak. * Takviye etmek. (Bak: Esir) * Göbeğinde illeti olan. Devamını Oku

 • NA-TAMAM: f. Tamamlanmamış, bitmemiş, yarı kalmış. Devamını Oku

 • EMRED: Henüz tüyü bitmemiş, sakalı gelmemiş olan genç. Devamını Oku

 • HUDDAM: Hizmette bulunanlar. Hizmetçiler. * Cin taifesinden olan hizmetçi. Devamını Oku

 • EMEK-DAR: f. Emeği geçmiş, kıdem ve mükafâta hak kazanmış memur, hizmetçi. Eski ve sadık hizmetçi. Devamını Oku

 • HİZMET-İ İMANİYE: İmana ait hizmet. İman ve Kur’an hakikatlarının mukni ve ilmi delillerle anlaşılmasına hizmet etmek; neşrinde, tebliğinde çalışmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar