GAYRI Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

GAYRI kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

GAYRI: Başkası, diğeri. Artık. (Bak: Gayr)

GAYRI ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • GAYR-I MEŞRU’: Allah’ın rızâsına uymayan, şeriat hârici, kanunsuz iş.(Tarık-ı gayr-ı meşru’ ile bir maksadı tâkibeden galiben maksudunun zıddı ile ceza görür. -Avrupa muhabbeti gibi.- Gayr-ı meşru’ muhabbetin âkıbetinin mükâfatı, mahbubun gaddarane adavetidir. M.) Devamını Oku

 • GAYR-I MEŞRU’: Allah’ın rızâsına uymayan, şeriat hârici, kanunsuz iş.(Tarık-ı gayr-ı meşru’ ile bir maksadı tâkibeden galiben maksudunun zıddı ile ceza görür. -Avrupa muhabbeti gibi.- Gayr-ı meşru’ muhabbetin âkıbetinin mükâfatı, mahbubun gaddarane adavetidir. M.) Devamını Oku

 • BES: f. Kâfi. Yeter. Yetişir. (Allah bes, gayri heves) Devamını Oku

 • BES: f. Kâfi. Yeter. Yetişir. (Allah bes, gayri heves) Devamını Oku

 • BELH: Bazan, sivâ (gayri) manasını ifâde eder. Devamını Oku

 • PİÇ: f. Büklüm, kıvrım, dolaşık. * Nesebi gayr-ı sahih olan, gayr-ı meşru münâsebetten doğan çocuk. * Aslına benzemiyen. * Ağacın kökünden biten sürgün. Aşılanmamış ağaç. * Sarmaşık. * Vida. Devamını Oku

 • TENKİR: Tanınmayacak bir hale koymak. * Gr: Bir ismi harf-i tarifsiz kullanarak belirsiz yapmak. Gayr-i muayyen veya gayr-i mahdut kılmak. Devamını Oku

 • SABİL: Gezkere denilen nesne. (Onunla ters, balçık ve gayri ne olursa taşırlar). * Yolcu kimse. Devamını Oku

 • İHTİLAF-I DİN: Biri müslim, diğeri gayr-ı müslim olmak gibi ayrı dinde bulunmak. Din ayrılığı miras almağa mânidir. Binaenaleyh gayr-i müslim, müslimin; müslim de gayr-i müslimin mirasına nâil olamaz. Fakat müslim olmayan milletler arasında din ayrılığı miras almağa mani değildir. Devamını Oku

 • MAAL-GAYR: Başkası ile birlikte. Gayrısı ile. Devamını Oku

 • DARÜL HARB: (Dâr-ül harb) Harp yeri. Müslümanlarla gayr-i müslimler arasında sulh akdedilmemiş memleket. Kâfirlerin ve onların gayr-i islâmi hükümlerinin hâkim olduğu yer. (Bak: Şeair.) Devamını Oku

 • GAYR-I MEN HÜVE LEH: Sâhibinden gayrısı. Devamını Oku

 • TAHT-EŞ ŞUUR: Şuur altı. Şuur haricinde olarak açılıp yayılan zihnî faaliyet.(Taht-eş şuur, gayr-ı meş’urdan vâzıhan farklıdır. Hâfızada teraküm etmiş, fakat bu anda kendisini düşünmediğimiz hâtıralar, gayr-i meş’ur ve kaimdirler. Fakat taht-eş şuur değildirler. L.R.) Devamını Oku

 • TAHT-EŞ ŞUUR: Şuur altı. Şuur haricinde olarak açılıp yayılan zihnî faaliyet.(Taht-eş şuur, gayr-ı meş’urdan vâzıhan farklıdır. Hâfızada teraküm etmiş, fakat bu anda kendisini düşünmediğimiz hâtıralar, gayr-i meş’ur ve kaimdirler. Fakat taht-eş şuur değildirler. L.R.) Devamını Oku

 • ŞAHIS ZAMİRİ: İsim yerine kullanılan ve insanlara işaret eden kelimeler.Farsçada: $ (Men: ben), $ (Tu: sen), $ (U: o), $ (Mâ: biz), $ (Şümâ: siz), (İşân: onlar). Bunlar gayr-ı muttasıl (bitişik olmayan) zamirlerdir.Arapçada; gayr-ı muttasıl zamirler: $ (Ene: ben), $ (Ente-sen), $(Entümâ: ikiniz), $ (Hu: O), $ (Entüm: siz), (Entünne: siz) (Müennes), $ (Nahnu: biz), Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar