GAŞEMŞEM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

GAŞEMŞEM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

GAŞEMŞEM: Şecaatinden kimseye baş eğmeyen. * Başını döndürüp yabana iltifat etmeyen. * Zulmedici. * Methi istediği gibi yapamamak.

GAŞEMŞEM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EMİN: Kalbinde korku ve endişesi olmayıp rahatta olan. Korkusuz. * Kendisinden korkulmayan. * Kendine inanılan. İtimat edilen. * İnanan, güvenen. * Çok iyi bilen, şüphe etmeyen. Devamını Oku

 • EMİRANE: f. Emredene yakışır bir surette. Emir gibi. Devamını Oku

 • PERÇEM: f. Kâkül. * Tepede bırakılan saç. * Mızrak ve bayrak gibi şeylerin başlarına konulan püskülümsü şeyler. Devamını Oku

 • FETVA EMİNİ: Şeyhülislâm kapısındaki Fetvahane’nin başında bulunan zata verilen ünvandır. Şeyhülislâma sorulan şer’i meselelerin fetvalarını hazırlamak, istida ile vukubulan suallere cevap vermek ve şer’iyye mahkemelerinden verilen ilâmları tetkik etmek vazifeleriyle mükellefti. Maiyyetinde Fetvaemini muavini, İlâmat müdür ve mümeyyizi, başmüsevvit, müsevvit gibi ulema ve fukahadan müteaddit memurlar vardı.Fetva eminleri, en yüksek ilim sahipleriyle beraber memuriyetlerinin unvanlarına Devamını Oku

 • ARÂZİ-İ EMİRİYYE: Huk: Beytülmâle mahsus olup devlet tarafından şahıslara dağıtılan yerler. (Tarla, çayır, koru ve emsali gibi.) Devamını Oku

 • ÂLEM-İ EMİR: Sâdece bir emr-i İlâhî ile işlerin hemen olduğu âlem. Yaradılışa ait kanunlar âlemi.(Ruha bir derece müşabih ve ikisi de âlem-i emirden ve iradeden geldiklerinden masdar itibariyle ruha bir derece muvafık, fakat yalnız vücud-u hissi olmayan nevilerde hükümran olan kavânine dikkat edilse ve o namuslara bakılsa görünür ki: Eğer o kanun-u emri, vücud-u harici Devamını Oku

 • EM’Â: (Miâ. C.) Bağırsaklar. Devamını Oku

 • EM: Soru sorma mânasında atıf edatıdır. İstifham elifi mânasına da gelir. “Yahut, belki, yoksa” kelimeleriyle tercüme edilebilir. Devamını Oku

 • ŞEMŞİR-BAZ: f. İyi kılıç kullanan, kılıç oynatan. * Kılıçla ustalık gösteren. Devamını Oku

 • ŞEMŞİR-GER: (C.: Şemşirgerân) f. Kılıççı. Devamını Oku

 • ŞEMŞİR-ZEN: f. Kılıç çeken, kılıçla vuran. Devamını Oku

 • ŞEMİRR: Katı, şiddetli, şedid. Devamını Oku

 • MUHTEŞEM: Büyük, debdebeli, tantanalı. * Etraflı ve taraftarlarının çokluğu ile büyük. Devamını Oku

 • EBU-L EMİN: Tokluk, şiba’. Devamını Oku

 • MUHAŞŞEM: Sarhoş, mest. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar