GARKAD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

GARKAD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

GARKAD: Bir dikenli ağaç. * Medine-i Münevvere'de olan kabristana "Baki-ul Garkad" denir.

GARKAD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CÂBİR-ÜL-ENSARÎ: Câbir Bin Abdullah El-Ensarî (R.A.) da denir. Meşhur sahabelerdendir. Bizzat Resul-i Ekrem’den (A.S.M.) ilim ve feyiz almış ve zamanında Medine-i Münevvere’nin müftüsü olmuştur. En çok hadis rivayetiyle meşhur olan altı sahabeden biridir. 1540 hadis rivayet etmiştir. 19 gazada hazır bulunmuştur. Hicri 73 tarihinde 94 yaşında Medine-i Münevvere’de vefât etmiştir. Akabe biatinde bulunan 70 Ensar’dan Devamını Oku

 • MUHAMMED SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 47. Suresi olup Kıtal Suresi de denir. Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • YESRİB: Medine-i Münevvere’nin müslümanlıktan evvelki ismi. (Bak: Medine) Devamını Oku

 • CUM’A SÛRESİ: Kur’an-ı Kerim’in 62. ve Medine-i Münevvere’de nâzil olan sûresi. Devamını Oku

 • TAYBE: Medine şehri. Yesrib. Medine-i Münevvere. Devamını Oku

 • İMAM-I MÂLİK: (Hi: 93-179) Medine-i Münevvere’de doğdu. İmâm Mâlik bin Enes diye anılır. Mâlikî Mezhebinin imamı. El-Muvatta isimli eseri, “Kütüb-ü Sitte”ye dahil olacak kıymettedir. Mezhebinin mensubları, Afrika ve Endülüs’te çok yayılmıştır. Bu mezhepte olana “Malikî” denir. Devamını Oku

 • İSM-İ HÂSS: Gr: Yalnız bir kimse, bir hayvan veya bir şeye hâs olan isim. Hz. Muhammed (A.S.M.), Medine-i Münevvere gibi. Devamını Oku

 • AZRA: Medine-i Münevvere’nin bir ismi. * Sevgili. Mahbûbe. * Delinmemiş inci. * Üzerinde yürünmemiş kum. Kız olan kız. * Hz. Meryem’in bir vasfı. Devamını Oku

 • ZEYN-ÜL ABİDİN: (Zeynel âbidîn) Lügat mânası: İbadet edenlerin zineti. * (Hi: 38-94) Oniki İmamın dördüncüsü olan zât (R.A.). Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın torunu olan Hazret-i Hüseyin’in ortanca oğlu. Asıl adı: Ali’dir. Tâbiînin büyüklerindendir. Medine-i Münevvere’de vefat etmiştir. (Rahmetullâhi Aleyh) Devamını Oku

 • HAREMEYN: İki mukaddes harem. Müşrik ve kâfirlere yasak olan mukaddes Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere. Devamını Oku

 • KARYET-ÜL ENSÂR: Medine-i Münevvere şehri. Devamını Oku

 • BUTHAN: Medine-i Münevvere’de bir derenin adı. Devamını Oku

 • MENASI’: (Minsa’. C.) Medine-i Münevvere’nin dışında meşhur bir yer. Devamını Oku

 • AYR: (C.: A’yâr) Eşek, himar. * Medine-i Münevvere yakınında bir dağ. * Uzun demir mıh. Devamını Oku

 • EBVA’: Medine-i Münevvere’ye bağlı olup, Mekke-i Mükerreme yolunda bir köyün adıdır. Medine’ye yirmiüç mil uzaklıktadır. Köyün üstünde dik ve kuru bir dağın adı da Ebvâ’dır. Bu köy iki şey ile meşhurdur. Biri: Peygamberimizin annesi Hz. Amine’nin kabri orada bulunmaktadır. İkincisi ise: Hicretin birinci senesinde birinci defa olarak yapılan gazanın orada olmasıdır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar