FUSAHA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

FUSAHA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

FUSAHA: (Fasih. C.) Fasih kimseler. Güzel ve usule uygun konuşabilenler. Güzel söz söyleme kabiliyetinde olanlar.

FUSAHA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEKÂMİLÎN: Tekâmül etmiş olanlar. Kâmil ve olgun kimseler. Allah’ın emrine uygun şekilde hareketi alışkanlık hâline getirmiş olanlar. Devamını Oku

 • FASAHAT-PERDÂZ: f. Güzel ve açık konuşan. Fasih konuşan. Devamını Oku

 • SÜHAN-VER: f. Fasih bir şekilde ve düzgün konuşan. Devamını Oku

 • ELSEN: Fasih ve düzgün konuşan. Devamını Oku

 • RUŞENBEYAN: f. Fasih konuşan. Açık ifadeli. Devamını Oku

 • NEBBAR: Fasih dilli, güzel konuşan adam. Devamını Oku

 • EFSAH-I FÜSEHÂ: Fasih ve güzel konuşanların en fasihi ve güzeli. Devamını Oku

 • HUZAKİYY: Lisanı fasih, konuşması açık olan kimse. * Eşek sıpası. Devamını Oku

 • KIYASİYYAT: (Kıyâsi. C.) Benzetme veya tatbik ile olanlar. * Umumi kurallara uygun olanlar. Devamını Oku

 • MÜTEAYYİNÂN: (Müteayyin. C.) (Ayn. dan) f. Eşraftan olanlar, ileri gelen kimseler. * Belli ve meydanda olanlar. Taayyün edenler. * Karar verilmişler. Devamını Oku

 • E’CAM: (Acem. C.) Arab olmayanlar. Güzel arabi bilmeyenler. Güzel ve fasih konuşamıyanlar. * Acemiler. Devamını Oku

 • ASHÂB-I YEMİN: Ahid ve yeminlerinde sebât edenler. Kendi kazançlarından ziyâde Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve ikrâmına kavuşacakları ümid edilenler. Allah’a itâatleri ve amelleri iyi olup ahirette amel defterleri sağ taraftan verilecek olanlar. Sağcılar. Mukaddesatçılar. Kur’an ve İmân yolunda Allah (C.C.) için çalışanlar ve bunlara taraftar olanlar. Sağlam ve helâl dâiresinde çalışan kimseler. Cennetlik olanlar. Devamını Oku

 • ARUBE: Fasih, hatasız arabca konuşmak. Bu kelimenin mastarları: Araben, arâbeten, uruben, urubiyyeten diye de okunur. * Cuma günü. Devamını Oku

 • HERZEHAYÎ: f. Mânâsız konuşma, saçmasapan söyleme. Devamını Oku

 • MUHADESE: (Hadis. den) Konuşma. Birbirine hikâye söyleme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar