FITRATEN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

FITRATEN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

FITRATEN: Yaradılıştan, fıtrî olarak.

FITRATEN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUKTEZA-İ HİLKAT: Yaradılışın gerektirdiği şey. Yaradılış itibariyle olan hal ve netice. Devamını Oku

 • MAFTUR: (Fıtrat. dan) Yaradılışta olan. Fıtratta bulunan. * Yaradılmış. Devamını Oku

 • TIBA’: Tabiat. Yaradılış. * Tabiatlar. Yaradılışlar. Devamını Oku

 • ASABİYY-ÜL-MİZAC: Yaradılışça sinirli olan kimse. Yaradılışı itibâriyle asabi, hırçın, öfkeli olan. Devamını Oku

 • FITRAT-I İLÂHİYE: San’at-ı Rabbaniye ve kudret-i İlâhiyenin dâima değişen bir defteri olan ve yanlış olarak “Tabiat” namı verilen Cenab-ı Hak’ın fıtrat kanunları ve mahlukatın yaradılışı. Devamını Oku

 • EDVAR-I SEB’A: Yedi devreler. Dünyanın yaradılışından beri geçirdiği devreler ki, nazariye olarak söylenir. Devamını Oku

 • NİHADÎ: f. Yaradılışta olan, fıtrî. Devamını Oku

 • TIYNET: Huy. Yaradılış. Devamını Oku

 • HOŞNİHAD: f. İyi yaradılışlı, güzel huylu. Devamını Oku

 • MİZAC-I NÂZİK: İnce yaradılış. Nâzik tabiat. Devamını Oku

 • SERAİR-İ VÜCUD: Yaradılış sırları. Devamını Oku

 • SİRİŞT: f. Yaradılış, hilkat, huy, tabiat. Devamını Oku

 • HADD-İ ZÂTINDA: Aslında. Yaradılışında. Devamını Oku

 • HALKAN: Yaradılışça, hilkatça. Devamını Oku

 • NÂZİK-HULK: Yaradılışı ve tabiatı nâzik olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar