FITRA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

FITRA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

FITRA: (Fitre) Fıtrat sadakası, yaradılış atiyyesi.

FITRA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SADAKA-İ FITR: Ramazan bayramından evvel fıtra olarak verilen sadaka. Zengin (nisaba mâlik) her müslümanın (ihtiyar, genç, çocuk ve hattâ bunak da olsa) fakirlere vermeye mükellef olduğu sadakadır, vâcibdir. Nisaba mâlik olan bir müslüman, hem kendi nefsi için, hem de çocukları, hizmetçisi için sadaka-i fıtır verir. Fıtra: Fıtrat sadakası, yaratılış atiyyesi demektir. Sadaka-i fıtr: Buğday veya Devamını Oku

 • SADAKA-İ FITR: Ramazan bayramından evvel fıtra olarak verilen sadaka. Zengin (nisaba mâlik) her müslümanın (ihtiyar, genç, çocuk ve hattâ bunak da olsa) fakirlere vermeye mükellef olduğu sadakadır, vâcibdir. Nisaba mâlik olan bir müslüman, hem kendi nefsi için, hem de çocukları, hizmetçisi için sadaka-i fıtır verir. Fıtra: Fıtrat sadakası, yaratılış atiyyesi demektir. Sadaka-i fıtr: Buğday veya Devamını Oku

 • MAFTUR: (Fıtrat. dan) Yaradılışta olan. Fıtratta bulunan. * Yaradılmış. Devamını Oku

 • CİBİLLET: Huy, fıtrat, yaradılış, tabiat, cibilliyet. Devamını Oku

 • BİKLE: Fıtrat, yaradılış, tabiat. * Kılık, kıyafet. Şekil, biçim. Devamını Oku

 • CİRİYYA: Tabiat, mizac, fıtrat, yaradılış. * Huy, haslet.Adet, alışkanlık. Devamını Oku

 • FITRAT-I SELİME: Selim fıtrat. Kusursuz sağlam huy. * Ahlâk, din. Haram ve çirkin işlerden uzak ahlâk. * Noksansız yaradılış. Devamını Oku

 • BED-TIYNET: f. Yaradılışı, fıtratı, tabiatı fena ve kötü olan, soyu bozuk, bayağı adam. Devamını Oku

 • FITRAT-I İLÂHİYE: San’at-ı Rabbaniye ve kudret-i İlâhiyenin dâima değişen bir defteri olan ve yanlış olarak “Tabiat” namı verilen Cenab-ı Hak’ın fıtrat kanunları ve mahlukatın yaradılışı. Devamını Oku

 • MUKTEZA-İ HİLKAT: Yaradılışın gerektirdiği şey. Yaradılış itibariyle olan hal ve netice. Devamını Oku

 • FUTR: (Fitre) Yaratmak, halk. Devamını Oku

 • FITRÎ: Doğuştan, yaradılıştan, fıtrata âit ve müteallik. Hayat kanunlarına uygun.(Evet Hz. Muhammed’in (A.S.M.) getirdiği şeriatın hakaikı, fıtratın kanunlarındaki müvazeneyi muhafaza etmiştir. İçtimaiyatın râbıtalarına lâzım gelen münasebetleri ihlâl etmemiştir. Zaman uzadıkça aralarında ittisal peyda olmuştur. Bundan anlaşılır ki; İslâmiyet nev’-i beşer için fıtrî bir dindir. Ve içtimaiyatı tezelzülden vikaye eden yegâne bir âmildir. S.) Devamını Oku

 • TIBA’: Tabiat. Yaradılış. * Tabiatlar. Yaradılışlar. Devamını Oku

 • ASABİYY-ÜL-MİZAC: Yaradılışça sinirli olan kimse. Yaradılışı itibâriyle asabi, hırçın, öfkeli olan. Devamını Oku

 • MİZAC: Huy, tabiat, fıtrat, bünye. * Bir şeyle karıştırılmış olan başka bir şey. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar