FITR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

FITR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

FITR: Oruç açmak, iftar etmek.

FITR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÎD-İ FITR: Ramazan Bayramı. Devamını Oku

 • KİTABET-İ FITRİYE: Fıtri olan yazılmış şeyler. * Kâinat sahifelerinin kitab gibi oluşu. Devamını Oku

 • ECEL-İ FITRÎ: Her mahlukun yaradılışı itibariyle Cenab-ı Allah (C.C.) tarafından tayin olunan vasati ömrü. * Biyolojik ömür. Devamını Oku

 • ŞERİAT-I FITRİYE: Cenab-ı Hakk’ın kâinatta vaz’ettiği fıtrî kanunlar. Âlemin harekât ve sükûnetini tanzim eden ve Allahın irade sıfatından gelen kanunlar. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ BEDİHİYYE-İ FITRİYYE: Man: Aklın tarafeyni tasavvur ederken zihinde hâzır olan bir hadd-ı vasat vâsıtası ile nisbet-i hükmiyyeyi cezmen tasdik eylemesinden ibaret olan kaziyyeye denir. Devamını Oku

 • FITRÎ: Doğuştan, yaradılıştan, fıtrata âit ve müteallik. Hayat kanunlarına uygun.(Evet Hz. Muhammed’in (A.S.M.) getirdiği şeriatın hakaikı, fıtratın kanunlarındaki müvazeneyi muhafaza etmiştir. İçtimaiyatın râbıtalarına lâzım gelen münasebetleri ihlâl etmemiştir. Zaman uzadıkça aralarında ittisal peyda olmuştur. Bundan anlaşılır ki; İslâmiyet nev’-i beşer için fıtrî bir dindir. Ve içtimaiyatı tezelzülden vikaye eden yegâne bir âmildir. S.) Devamını Oku

 • SADAKA-İ FITR: Ramazan bayramından evvel fıtra olarak verilen sadaka. Zengin (nisaba mâlik) her müslümanın (ihtiyar, genç, çocuk ve hattâ bunak da olsa) fakirlere vermeye mükellef olduğu sadakadır, vâcibdir. Nisaba mâlik olan bir müslüman, hem kendi nefsi için, hem de çocukları, hizmetçisi için sadaka-i fıtır verir. Fıtra: Fıtrat sadakası, yaratılış atiyyesi demektir. Sadaka-i fıtr: Buğday veya Devamını Oku

 • SADAKA-İ FITR: Ramazan bayramından evvel fıtra olarak verilen sadaka. Zengin (nisaba mâlik) her müslümanın (ihtiyar, genç, çocuk ve hattâ bunak da olsa) fakirlere vermeye mükellef olduğu sadakadır, vâcibdir. Nisaba mâlik olan bir müslüman, hem kendi nefsi için, hem de çocukları, hizmetçisi için sadaka-i fıtır verir. Fıtra: Fıtrat sadakası, yaratılış atiyyesi demektir. Sadaka-i fıtr: Buğday veya Devamını Oku

 • SAVM-I DAVUDÎ: Bir gün oruç tutup bir gün iftar etmek. Devamını Oku

 • MUFTIR: (Fıtr. dan) Oruç açan, iftar eden. Devamını Oku

 • MÜVATERE: Bir yapıp bir yapmamak. (Bir gün oruç bir gün iftar gibi) Devamını Oku

 • RUZEGÜŞA: f. Oruç bozan, oruç açan, iftar eden. Devamını Oku

 • SAVM-I VİSAL: İki gün iftar etmeden oruç tutmak. (Bu, zaruret olmadan mekruhtur) Devamını Oku

 • EFTAR: (Fitr. C.) Baş ile şehâdet parmaklarının araları. Devamını Oku

 • SAVM-I DEHR: Aralıksız, bir sene mütemadiyen nehyedilen bayram günlerinde dahi iftar edilmeksizin oruç tutmağa denir. Bu nevi oruç bayram günleri tutulmazsa câizdir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar