FİSSÎK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

FİSSÎK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

FİSSÎK: Fıskı dâim olan.

FİSSÎK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜSENNA: Kat kat olan. * İkili. İki bölümden meydana gelmiş olan. İki kat olan, iki noktalı olan, iki defa nâzil olan Sure-i Fâtiha. Gr: İki şahsa veya iki şeye delâlet eden kelime. (Bak: Seb’ul-mesâni) Devamını Oku

 • HAVÂSS: (Hâss – Hâssa. C.) Hâslar. Hâssalar. Keyfiyetler. Hususlar. * Dindarlık ve doğruluğu ile, ilmiyle âmil olup mâneviyat mertebelerinde yükselmekle makbul ve muteber olan zatlar. * Zenginler sınıfı. * Kur’anî ve manevî sırlara ve hususlara vâkıf bulunan, ilim, ibadet, tâat ve takva yolunda yükselerek mümtaz olan Evliyâullah. Herkesin hürmet ettiği büyük zevât. * Manevî te’sir Devamını Oku

 • FÜVFE: (C: Füvek) Pamuk. * Tırnakta olan beyazlık. * Hurma çekirdeği içinde olan beyaz tane. (Hurma ağacı ondan biter). * Çekirdek içinde olan yufka kabuk. * Şey. Devamını Oku

 • HAKÎM: Hikmetle muttasıf olan ve mevcudatın hakikatına vâkıf olan. Hikmet mütehasssı. İlm-i hikmette mütebahhir ve mütehassıs olan. İş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan. * Tabib, doktor. Devamını Oku

 • HAZIR: Huzurda olan, göz önünde olan. Amade ve müheyya olan. Gaib olmayan. * Müstaid olan. Devamını Oku

 • MÜSAFİR: Seferde ve muharebede olan. Yola çıkmış olan, yolcu. Yoldan gelen, başkasının evine gelmiş olan. * Fık: Onsekiz fersahtan uzak olan yerlere giden. (Bak: Mukim, Seferî) Devamını Oku

 • MU’TEKİF: İtikâfa çekilmiş olan. İtikâf için bir camiye veya bir odaya kapanıp ibâdete çalışan. Devamlı olan. (Bak: İtikâf) Devamını Oku

 • VÂKİ’: Olan, düşen, konan. Mevcud ve var olan. * Geçmiş olan, geçen. Devamını Oku

 • FÂİL-İ MUHTAR: Re’yinde müstakil olan. İstediğini yapmakta serbest olan (Cenab-ı Hak). Devamını Oku

 • MÜTERADİF: Birbirine bağlı, tâbi olan. Birbirinin ardınca giden. * Gr: Yazılışı ayrı, fakat mânası aynı olan kelime. Devamını Oku

 • MAZİF: Herkese sofrası açık olan ev. Kapısı açık, misafir sever ev. Misafirperver olan hâne. Devamını Oku

 • MÜNAZA-UN FİH: Hakkında ihtilaf mevcut olan şey, münakaşa edilen mes’ele. Aradaki husumete sebeb olan. Devamını Oku

 • FÂİL-İ MÜŞTEREK: Huk: İşlenmiş olan bir suçta parmağı olan. Suç ortağı. Devamını Oku

 • SIDDÎK: Çok samimi, dâimâ doğruluk üzere ve Allah’a ve Peygamberine çok sâdık olan erkek. Sözü ile işi bir olan. Devamını Oku

 • MÜTTEFİK: İttifak eden. Birbiriyle aynı fikirde olan. Birleşmiş, anlaşmış olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar