FİRFİS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

FİRFİS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

FİRFİS: Yaban sineği.

FİRFİS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TENEZZÜH-Ü ZÂTÎ: Zata mahsus tenezzüh. Yani zatının bütün noksan sıfatlardan, kusurlardan temiz ve uzak oluşu.(Zât-ı Vâcib-ül Vücud’un vücub-u vücuduna ve kudsiyetine lâyık bir tarzda ve istiğna-i zâtîsine ve gınâ-i mutlakına muvafık bir surette ve kemâl-i mutlakına ve tenezzüh-ü zâtîsine münâsib bir şekilde, hadsiz bir şefkat-i mukaddese ve nihayetsiz bir muhabbet-i münezzehesi vardır. M.) Devamını Oku

 • SÜKUREDYUN: Yaban sarmısağı. Devamını Oku

 • MEGES-İ ENGÜBİN: Bal sineği. Arı. Nahl. Devamını Oku

 • MEZBUBE: Sineği çok olan yer. Devamını Oku

 • YEMHUR: Uzun boylu adam. * İt sineği. Devamını Oku

 • HEMEC: Kıymetsiz, değersiz. * Şaşkın. * Övez (denen at sineği). Devamını Oku

 • ŞEZAT: Budak kırmak. * At sineği. * Bir gemi cinsi. * Tuz. * Kuvvet ve şiddet bakiyyesi. * Ağaç ismi. Devamını Oku

 • YUNUS EMRE: (Vefat Mi: 1320) Porsuk Nehri’nin Sakarya’ya döküldüğü yere yakın Sarıköy’de doğduğu söylenir. Tasavvufî halk edebiyatının veli şâiri olan Yunus Emre, yaşadığı devirde halk tabakasını irşad ve tenvir etmiştir. Bir çok memleketleri ve bu arada Konya, Şam ve Azerbeycan’ı dolaştı. Konya’da Mevlâna ile görüştü. Risalet-in Nasuhiye isminde Mesnevî tarzında bir eser yazdı. Şiirleri daha Devamını Oku

 • HAR-İ DEŞTÎ: Yaban eşeği. Devamını Oku

 • GÂV-I DEŞTÎ: Yaban sığırı. Devamını Oku

 • EŞKİL: Yaban soğanı. Devamını Oku

 • MÜVEYZİC: Yaban üzümü. Devamını Oku

 • GÜRBE-İ DEŞTÎ: Yaban kedisi. Devamını Oku

 • YAHMUR: Yaban eşeği. Devamını Oku

 • REBREB: Yaban sığırı sürüsü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar