Fİ’L-İ MÜSBET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Fİ’L-İ MÜSBET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

Fİ'L-İ MÜSBET: Gr: Müsbet fiil. Kendinde nefiy edatı bulunmayan fiil.

Fİ’L-İ MÜSBET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • Fİ’L-İ MÜSBET: Gr: Müsbet fiil. Kendinde nefiy edatı bulunmayan fiil. Devamını Oku

 • MENFÎ: Müsbetin zıddı. Müsbet olmayan. * Nefyedilmiş, sürgün edilmiş. Sürgün. * Bir şeyin olmayacak cihetini düşünen. * Hakikatın aksini iddia eden. * Gr: Başında nefiy edatı bulunan kelime veya cümle. * Nâkıs. Negatif, olumsuz. Devamını Oku

 • MÜSBET HAREKET: Doğruluğu âşikâr olan ve belli ve isbat edilebilen; doğru düşünenlerin kabul edebileceği kanun ve nizama uygun hareket. * Allah’ın (C.C.) emrine uygun, tahribkâr ve tecavüzkâr olmayan, yapıcı ve tâmir edici tarzda olan, mizan, adâlet ve insafa uyan hareket.(Bir şeyin vücudu, bütün eczasının vücuduna vâbestedir. Ademi ise, bir cüz’ünün ademi ile olduğundan; zayıf adam Devamını Oku

 • KAZİYE-İ MA’DULE: Man: Selb, ya mevzuundan ya mahmülünden ikisinden cüz’ olan, yâni kendinde hem isbat ve hem de nefiy kaziyyelerdir. “Nefs-i nâtıka gayr-i mürekkebdir” gibi. Devamını Oku

 • NEFY: Sürgün etmek. Birisini kendi rızası olmadan, bir yerden başka bir yere nakletmek, sürmek. * Gr: Bir şeyin olmadığını ifade eden (olumsuzluk) edatı. Müsbetin zıddı, menfi olan. Bir şeyin yokluğunu veya olmadığını iddia. (Bak: İnkâr)(İşte küffarın ve ehl-i dalâletin bir hakikat-ı imaniyeyi inkâr ve nefyetmelerinde kuvvet yoktur. Çünkü, nefiy sırrıyla ittifakları kuvvetsizdir. Bin nefyediciler, bir Devamını Oku

 • MÜSBET: İsbât olunan. Delilli. Açık ve sabit olan. * Menfinin zıddı. Pozitif, olumlu. * Yazılıp kaydedilmiş. Tesbit edilmiş olan. Devamını Oku

 • NİSBET: Münasebet, yakınlık, bağlılık, ölçü. * Rağmen. İnat olarak. İnat olsun diye. Devamını Oku

 • MÜSBET İLİMLER: (Pozitif ilimler) Tecrübe ve müşâhedeye dayanan ve nazari olmayan maddi ilimler. Herkesin kabul ettiği ve isbat vasıtaları ile doğruluğu isbat edilen ilimler. Devamını Oku

 • TERKİBAT-I NİSBET-İ HAFİYE: Gizli düşünce ve tasavvurlardan meydana gelen terkibler. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MÜREKKEB: Gr: Yardımcı bir fiille birleşerek tek kelime hükmüne geçen fiil. Birleşik fiil. (Vurabilmek, yazabilmek, okuyabilmek gibi.) Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MA’LUM: Etken fiil. Öznesi yani, faili belli olan fiil. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ BASİT: Gr: Basit fiil, tek kökten yapılan fiil. Meselâ: Gitmek, gelmek, olmak gibi. Devamını Oku

 • MÜTEADDİ: (Udvan. dan) Başkasının hakkına tecavüz eden, saldıran, sataşan. * Gr: Lâzım fiilinin mukabili. Fiil eseri fâilden mef’ul denilen diğer bir isme geçerse o halde fiil müteaddi olur. Geçişli fiil. (Anlatmak, düşündürmek gibi) Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MECHUL: Gr: Faili yani öznesi bilinmeyen fiil. Edilgen fiil. Mesela: Yazılmak, içilmek, vurulmak gibi. Devamını Oku

 • CÜMLE-İ FİİLİYE: f. Fiil ile başlayan arabça cümle. Fiil cümlesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar