Fİ’L-İ MECHUL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Fİ’L-İ MECHUL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

Fİ'L-İ MECHUL: Gr: Faili yani öznesi bilinmeyen fiil. Edilgen fiil. Mesela: Yazılmak, içilmek, vurulmak gibi.

Fİ’L-İ MECHUL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • Fİ’L-İ MA’LUM: Etken fiil. Öznesi yani, faili belli olan fiil. Devamını Oku

 • MECHUL: Bilinmeyen. Belli olmayan. Devamını Oku

 • MECHUL-ÜN NESEB: Kimin çocuğu olduğu bilinmeyen kişi. Devamını Oku

 • MECHUL-ÜL AHVAL: Kimin nesi olduğu bilinmeyen kimse. Devamını Oku

 • BİNA-YI MECHUL: Fiilde fâilin, öznenin meçhul olması hâli. Meselâ: “Yazmak” fiilinin binâ-yı meçhulü olan “yazıldı” kelimesinde olduğu gibi. Fiilde fâilin belli olması hâlinde de “binâ-yı malûm” denir. “Nuri yazdı” gibi. Devamını Oku

 • MECHULİYET: Bilinmezlik, mechullük. Devamını Oku

 • MECHULAT: (Mechul. C.) Mechul olan ve bilinmeyen şeyler. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MUTÂVAAT: Mâlum sigasında olduğu halde müteaddi bir fiilin mechulü gibi mânası olan fiildir. (Sevinmek, dövünmek gibi) Devamını Oku

 • Fİ’L-İ BASİT: Gr: Basit fiil, tek kökten yapılan fiil. Meselâ: Gitmek, gelmek, olmak gibi. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MÜREKKEB: Gr: Yardımcı bir fiille birleşerek tek kelime hükmüne geçen fiil. Birleşik fiil. (Vurabilmek, yazabilmek, okuyabilmek gibi.) Devamını Oku

 • İSM-İ FÂİL: Gr: Kendisinden fiil, iş çıkan kimsenin sıfatı. Fâil, hâdim, kâtib gibi. Devamını Oku

 • CÜMLE-İ FİİLİYE: f. Fiil ile başlayan arabça cümle. Fiil cümlesi. Devamını Oku

 • SIFÂT-I FİİLİYE: Cenab-ı Hakk’a (C.C.) mahsus fiilî sıfatlar. (İhyâ, icad, in’âm, tasvir, tezyin, terzik… gibi) Devamını Oku

 • LÂZIM FİİL (FİİL-İ LÂZIM): Fâilin zâtında kalan fiil. (Geldi, gitti, güldü gibi) Devamını Oku

 • Fİ’L-İ HİKÂYE: Gr: Geçmiş zamanda olmuş fakat konuşan kimsenin görmüş olduğu bir işi anlatan fiil. Meselâ: Okumuş idi, yazmış idi, vurdu gibi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar