Fİ’L-İ MA’LUM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Fİ’L-İ MA’LUM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

Fİ'L-İ MA'LUM: Etken fiil. Öznesi yani, faili belli olan fiil.

Fİ’L-İ MA’LUM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • Fİ’L-İ MECHUL: Gr: Faili yani öznesi bilinmeyen fiil. Edilgen fiil. Mesela: Yazılmak, içilmek, vurulmak gibi. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ BASİT: Gr: Basit fiil, tek kökten yapılan fiil. Meselâ: Gitmek, gelmek, olmak gibi. Devamını Oku

 • CÜMLE-İ FİİLİYE: f. Fiil ile başlayan arabça cümle. Fiil cümlesi. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MÜREKKEB: Gr: Yardımcı bir fiille birleşerek tek kelime hükmüne geçen fiil. Birleşik fiil. (Vurabilmek, yazabilmek, okuyabilmek gibi.) Devamını Oku

 • Fİ’L-İ VÜCUBÎ: Yapılması gereken, lâzım olan fiil. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MÜSBET: Gr: Müsbet fiil. Kendinde nefiy edatı bulunmayan fiil. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MÜSBET: Gr: Müsbet fiil. Kendinde nefiy edatı bulunmayan fiil. Devamını Oku

 • MİSAL: Bir şeyin benzer hali. Benzer. Örnek. * Düş. Rüya. * Ahlâk ve âdâbla ilgili kıssa ve hikâye. * Bir şeyin örneği ve sıfatı. Kısas. * Gr: İlk harfi harf-i illet olan (yani; elif, vav veyahut da yâ olan) fiil veya kelime. Devamını Oku

 • DELALET-İ SELÂSE: Üç çeşit delâlet. Bunlar da: Delâlet-i mutabıkıye, delâlet-i tazammuniye, delâlet-i iltizamiyedir.1- Delalet-i mutabıkıye: Bir kelâmın vaz’olunduğu, yani kasdedilen mânanın tamanına delâletidir. Meselâ: İnsan lâfzı, insanın tam mahiyeti olan, hayvan-ı natık, (yani, konuşan hayat sahibi varlık) mânasına delâleti gibi.2- Delalet-i tazammuniye: Bir lâfzın vaz’olunduğu mânanın bir cüz’üne delâletidir.3- Delalet-i iltizamiye: Bir lâfzın vaz’olunduğu mânanın Devamını Oku

 • ASAMM: Sağır. * Sert, katı. * Güç, tahammül edilmez. * Gr: Muzaaf olan fiil. (İkinci veya üçüncü harf-i aslisi şeddeli olan fiil) Devamını Oku

 • MUZAAF FİİL: Gr: Fiilin kökündeki iki harfin aynısı beraber olan fiil. Medde – Şedde gibi. Başka tâbirle: Fiilin orta harfi ile son harfi (harf-i lâm’ı) aynı harfin tekerrüründen ibaret olan kelime. Devamını Oku

 • MUAYYEN: Görülmüş olan, kat’i olarak belli olan, belli, ölçülü, tayin ve tesbit olunmuş, karalaştırılmış. Devamını Oku

 • FİAL: (Fiil. C.) Fiiller, yapılan şeyler. Devamını Oku

 • MA’LUMİYET: Ma’lumluk. Bilinme, belli olma. * Bilinen ve belli olan şeyin hâl ve sıfâtı. Devamını Oku

 • VA’DE: Bir iş için önceden belli edilen zaman. Bir işi te’hir etmek, so aya bırakmak için olan belli vakit. * Ecel. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar