FETTAH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

FETTAH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

FETTAH: (Fetih. den) En iyi, en çok fetheden. Darlıktan kurtaran. Her şeyi en iyi cihetten açan. Her şeyi açan. Zabteden Allah (C.C.)

FETTAH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • FETTAHİYYET: Fethedicilik. Her şeye lâyık bir şekil açmak ve suret vermek sıfatı. (Yâni, Fettah isminin tecellisi ile basit bir maddeden ayrı ayrı çeşit çeşit, hadsiz muntazam suretlerin, beraber, her tarafta bir ânda, bir fiil ile açılmasıdır. Ş.) Devamını Oku

 • MÜFETTAH: Açılmış, açık. * Bir çeşit yazı ismi. Devamını Oku

 • FETH-İ MÜBİN: Açık ve parlak zafer. Hakkı, bâtılın tahakkümünden kurtaran veya birbirine zıd olan hak ile batılın karışıklığını ayırarak hakkı galip kılan feth ve zafer Bu zafer, harp ile olabileceği gibi harpsiz de olur. (Hakikatın ve ilmin galebesi gibi.)Fetih suresinin birinci âyetinde geçen “Feth-i mübin”in ifade ettiği manâlardan biri: Sahih-i Buharî muhtasarının beyanına göre çok Devamını Oku

 • MÛKIZ: (Yakaza. dan) Uyandıran, ikaz eden. * Gaflet ve dalgınlıktan kurtaran. Devamını Oku

 • MÜNEBBİH(E): Uyandıran, tenbih eden, dalgınlıktan kurtaran. Uyuşukluğu gideren. Devamını Oku

 • FASYE: Darlıktan ve belâdan kurtulmak. Devamını Oku

 • CİHAN-GİR: f. Meşhur, cihanı zabteden, fâtih. Devamını Oku

 • CİHAN-GİR: f. Meşhur, cihanı zabteden, fâtih. Devamını Oku

 • ZİKR-İ ALENÎ: Aşikâr ve açıktan toplanıp Allah’ı zikretmek. Devamını Oku

 • ZİKR-İ ALENÎ: Aşikâr ve açıktan toplanıp Allah’ı zikretmek. Devamını Oku

 • KİŞVERKÜŞA: Memleket fetheden. Devamını Oku

 • Lİ-VECHİLLAH: Allah için. Allah nâmına, Allah aşkına.(Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız, Lillâh, Livechillâh, Lieclillâh rızâsı dâiresinde hareket ediniz, o zaman sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer. L.) Devamını Oku

 • Lİ-VECHİLLAH: Allah için. Allah nâmına, Allah aşkına.(Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız, Lillâh, Livechillâh, Lieclillâh rızâsı dâiresinde hareket ediniz, o zaman sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer. L.) Devamını Oku

 • İFAKAT: (Fevk. den) İyileşme, hastalıktan kalkma. Hastalıktan kurtulup tamamen iyileşinceye kadar aradan geçen zaman. * Ayılma. Sarhoşluk veya baygınlıktan kurtulma. Devamını Oku

 • MİN-CİHETİN: Bir cihetten, bir bakıma göre. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar