FERHENK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

FERHENK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

FERHENK: f. Edeb. İyi terbiye. * Hüner. Hikmet. Azamet. Mârifet. Bilgi. * Lügat kitabı.

FERHENK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜEDDİB: (C.: Müeddibîn) (Edeb. den) Terbiye eden. Edeblendiren. Terbiye, bilgi ve görgü veren. Devamını Oku

 • İHAM-I KABİH: Edeb ve terbiye dışı anlamı bilerek kullanma. Sözü edeb ve terbiyeye aykırı bir mecazî mânâya getirme. Devamını Oku

 • MAHZ-I EDEB: Edebin ta kendisi. Sırf terbiye ve edeb. Devamını Oku

 • MÜSTE’DİB: (Edeb. den) Bilgi ve edeb öğrenen. Devamını Oku

 • NEZAKET: Naziklik, incelik, zariflik. Kaba olmamak. Edeb, terbiye. Devamını Oku

 • TEEDDÜBEN: Edebli davranarak. Edeb ve terbiye kaidelerine uyarak. Edebi icabı olarak. Devamını Oku

 • FELSEFİYYAT: Felsefe ile ilgili bilgi ve düşünceler, hikmet bilgileri. Devamını Oku

 • DE’B-İ EDEB: Edebî usul, kaide. Edeb kaidesi. Edebiyat âdeti, şekli, tarzı. Devamını Oku

 • MUTALİ’: Mutâlaa eden. Kitab okuyan. Kitablarla tetkik ve bilgi için uğraşan. Devamını Oku

 • MUTALİ’: Mutâlaa eden. Kitab okuyan. Kitablarla tetkik ve bilgi için uğraşan. Devamını Oku

 • KÜLSUM: Yuvarlak yüzlü. * Yanağı ve yüzü etli olan.KÜLTÜR : Fr. Her türlü fikir, san’at ve âdet varlıklarının hepsi. * Bir kimsenin umumi bilgi seviyesi. * Terbiye. * Ziraat. * Tıb: Tecrübe veya ilâç yapmak için mikrop besleme ve çoğaltma. Devamını Oku

 • CİLD: Deri. * Meşin. * Kitab kabı. * (Masdar olarak) Kitabın dikilip kap geçirilmesi. * Bir büyük kitabın bölündüğü kısımların her biri. Devamını Oku

 • İSTİ’LAM: (İlm. den) Bilgi edinmek için yüksek bir makamdan alt makama sorulma. * Yazı ile bilgi isteme. Devamını Oku

 • MÜELLİF: (Ülfet. den) Te’lif eden. Kitab tertib eden, kitab yazan. Kitab meydana getiren. * İmtizac ettiren. Devamını Oku

 • MÜELLİF: (Ülfet. den) Te’lif eden. Kitab tertib eden, kitab yazan. Kitab meydana getiren. * İmtizac ettiren. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar