FENN-İ HİKMET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

FENN-İ HİKMET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

FENN-İ HİKMET: Felsefe bilgisi. (Bak: Hikmet)

FENN-İ HİKMET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • FENN-İ HİKMET-ÜL EŞYA: Tabiat bilgisi. Eşyadaki intizam, mükemmellik ve insanlara olan faydaları ve onlardan faydalanmak hakkında bilgi veren ilim kolu. Devamını Oku

 • DESATİR-İ HİKMET: Hikmet düsturları. Hikmet ve maslahatın iktiza ettirdiği kaideler. Devamını Oku

 • HİKMET-FÜRUŞ: f. Hikmet bildiğini iddia eden, hikmet satan. Devamını Oku

 • DÂR-ÜL HİKMET: Hikmet yeri. Hikmetlerin hükmettiği, hikmet beşiği dünya. * Osmanlı devrinde Şeyh-ül İslâmlık makamının bir ismi. Devamını Oku

 • EHL-İ HİKMET: Hikmet ehli, hikmet bilen. Devamını Oku

 • HİKMET-FEŞAN: f. Hikmet neşreden, hikmet yayan. Devamını Oku

 • HİKMET-İ TABİİYE: Fizik bilgisi. Devamını Oku

 • HİKMET-İ BEDAYİ’: f. Güzel sanat bilgisi. Güzel san’at sevme (estetik). Devamını Oku

 • FENN-İ TEŞRİH: tıb: Bir cesedin, canlı vücudunun iç yapısını öğrenme bilgisi. (Anatomi) Devamını Oku

 • HİKMET-ŞİNAS: f. Hikmet bilen. Devamını Oku

 • HİKMET-NÜMA: f. Hikmet gösteren. Devamını Oku

 • HİKMET-İ ATİKA: Eski hikmet. Devamını Oku

 • HİKMET-ENDUZ: Hikmet kazanan. Devamını Oku

 • HİKMET-AMUZ: f. Hikmetli. * Hikmet öğreten. Devamını Oku

 • HİKMET: İnsanın, mevcudatın hakikatlerini bilip hayırlı işleri yapmak sıfatı. Hakîmlik. Eşyanın ahvâlinden, hârici ve bâtini keyfiyetlerinden bahseden ilim. (Buna İlm-i Hikmet deniyor) * Herkesin bilmediği gizli sebeb. Kâinattaki ve yaradılıştaki İlâhî gaye. * Ahlâka ve hakikata faydalı kısa söz. * Sır. * Bilinmeyen nokta. İlim, adâlet ve hilimin birleşmesinden doğan değerli sıfat. * Kuvve-i akliyenin Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar