FECR-İ KÂZİB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

FECR-İ KÂZİB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

FECR-İ KÂZİB: (Bak: Fecr-i sâdık)

FECR-İ KÂZİB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • FECR-İ SÂDIK: Sabaha karşı şark ufkunda yayılmaya başlayan beyaz bir aydınlık. Bunun mukabili birinci fecirdir ki, bir aydınlıktan so a tekrar aydınlık gider. Bu birinci aydınlığa fecr-i kâzib denir. Sabah namazının vakti, fecr-i sâdıkta başlar. Devamını Oku

 • FECR-İ ÂTÎ: Gelecekteki fecr. 1908 meşrutiyet inkılâbından so a Servet-i Fünun mecmuası etrafından toplanan bir kısım gençlerin kurmak istedikleri ekolün (cemiyetin) adıdır. Devamını Oku

 • SALÂT-I FECR: Sabah namazı. Devamını Oku

 • SALÂT-ÜL FECR: Sabah namazı. Devamını Oku

 • FECR SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 89. suresi. Devamını Oku

 • AMUD-ÜL FECR: Sabah yeri ağarıp uzama. Devamını Oku

 • FECİR: (Bak: Fecr) Devamını Oku

 • NEHAR-I ŞER’Î: Fecr-i sadıktan güneşin batışına kadar olan müddet. Devamını Oku

 • FECR: Tan yerinin ağarması. Şafak. Sabah vakti, güneş doğmadan evvel şarkta hâsıl olan kızıllık. * Bir şeyi genişçe ikiye ayırmak. * Günah işlemek. Fücur ve fısk işlemek. Yalan söylemek. * Tekzib eylemek. * İsyan ve muhalefet eylemek. * Haktan sapmak. Meyletmek. * Söğmek. * Bühtan eylemek. * Su akıp gitmek. * Karışmak. (L.R.) Devamını Oku

 • TEFECCÜR: (Fecr. den) (C.: Tefeccürât) Yerden su kaynayıp akma. * Tan yeri ağarma. * Çatlama, yarılma. Devamını Oku

 • MÜTEFECCİR: (Fecr. den) Açılan, görülen, tefeccür eden. Devamını Oku

 • ÂLEM-İ İSLÂM: İslâm dünyası. İslâm milletleri. (Ey âlem-i İslâm, uyan! Kur’ana sarıl! İslâmiyete maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol! Ve ey Kur’ana bin yıllık tarihinin şehadetiyle hâdim olan ve İslâmiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evlâdı! Kur’ana yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak, onun bu zamanda bir mu’cize-i manevîsi olan Devamını Oku

 • BÜKÂ-ENGİZ: f. Ağlatıcı. Gözyaşı döktürücü. Devamını Oku

 • BİZİŞKÎ: f. Doktorluk, hekimlik, cerrahlık. Devamını Oku

 • BİZİŞK: f. Tabib, hekim, doktor. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar