FECÎ’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

FECÎ’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

FECÎ': Çok acı veren, acıklı.

FECÎ’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUÎR: Ödünç olarak veren. Borç veren. Karz-ı hasen tarzında veren. Devamını Oku

 • MÜSMİR: Hayır veren, meyve veren, faydalı netice veren. Devamını Oku

 • MÜNİR: Nurlandıran, nur veren, ziya veren, ışık veren, parlak. Devamını Oku

 • MÜNESSİM: Hayat veren, ruh veren. Allah. * Lâyık olana maaş bağlıyan kimse. * Köle âzâd eden. Devamını Oku

 • MÜKELLİF: Teklif eden. * Vazife veren. İş veren. * Zorluğa sevkeden. Devamını Oku

 • MÜNTİC: İntâc eden, netice veren. Sebebiyet veren, meydana getiren. Bir şeyin neticelenmesine sebep olan. Devamını Oku

 • MÜFERRİC: Ferahlandıran. Ferah veren. İç açıcı. * Kurtarıcı. Ferec veren. Devamını Oku

 • MÜTEADİD: Birbirine kuvvet veren, omuz omuza veren. Devamını Oku

 • MÜVESVİS: Vesvese veren, şek veren. Şüphelenmeğe sebeb olan. Devamını Oku

 • BAR-VER: f. Yemiş veren, meyvedar, verimli, meyve verici. * Mc: Faydalı, faydayı mucib, iyi netice veren. Yararlı. Devamını Oku

 • RAZIK: Rızık veren; yiyecek, içecek, giyecek gibi canlı mahlukata lüzümu bulunan her çeşit ihtiyacını te’min edip veren. (Allah) Devamını Oku

 • RAZIK-I HAKİKİ: Hakiki rızık veren. Hiç bir vasıtaya ihtiyacı olmadan en güzel nimetleri yaratan ve bütün rızıkları ancak kendisi veren Allah (C.C.) Devamını Oku

 • DAİN: (Dâyin) Ödünç veren, borca veren. * Alacaklı. İkraz eden. Devamını Oku

 • MUKRİZ: (Karz. dan) Ödünç veren. Borçla emânet para ve sâir şeyler veren. Devamını Oku

 • MUHAYYİR: Hayret veren. Hayrette bırakan. Şaşkınlık veren. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar