EZANÎ SAAT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

EZANÎ SAAT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

EZANÎ SAAT: Ezanın kendine göre ayarlandığı saat. Her hangi bir yerde güneşin tam gurub ettiği andan, so aki gün aynı vakte kadar, 24 saat olmak üzere ayarlanmış saat.

EZANÎ SAAT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • VASATÎ SAAT: Hakiki güneşe tâbi olmak üzere, muntazam hareket ettiği tasavvur olunan mevhum bir güneşin, o yerin nısfun nehârından (meridyeninden) arka arkaya iki defa geçişi arasındaki zamanın yirmi dörtte biri. Devamını Oku

 • İÇ EZAN: t. Cuma günleri hatib minberde iken müezzin tarafından mahfilde okunan ezan. Diğer namazlarda yalnız minarede ezan okunurken, cuma günleri öğle vaktinde hem minarede, hem de caminin içinde müezzin mahfilinde ezan okunur. İkinci ezan caminin içinde okunduğu için buna “iç ezan” denilir. Devamını Oku

 • EZAN: Namaza dâvet ve vahdaniyet-i İlâhiyyeyi ve hakaik-ı İslâmiyyeyi âleme, kâinata ilân etmek için minare ve emsali mahallerde edilen nidâ. Kamet getirmek. * Bildirmek.(Ezan, Müslümanlığın mühim bir şiârıdır. Ezan esnasında konuşmamak, hattâ Kur’an okumayı bırakıp dinlemek efdaldir. B.İ.İ.) (Bak: Taabbüdî) Devamını Oku

 • EZANÎ: Ezan ile alâkalı. Devamını Oku

 • SAAT: Bir günün yirmi dörtte biri, saat. Zaman, vakit. Muayyen, belli bir vakit. Altmış dakikalık zaman. * Kıyâmet. Devamını Oku

 • EŞRAT-I SAAT: Kıyâmet alâmetleri. (Bak: Kıyâmet). Devamını Oku

 • SAAT-İ MUHTAR: Uğurlu vakit. Devamını Oku

 • İKTİRAB-I SAAT: Kıyamet vaktinin yaklaşması. Devamını Oku

 • EŞREF-İ SAAT: Saatlerin şereflisi. Uğurlu ve işlerin rast gittiği, dua ve dileklerin kabul edildiği an. Devamını Oku

 • SAAT-İ İCABE: Duaların kabul olduğu ve insanlarca gizli ve gaybî olan, Cuma gününde bir vakit. Devamını Oku

 • HİLALÎ SAAT: Kalıbı gümüş olmayıp bakır veya tombak olan eski saatlere verilen addır. Devamını Oku

 • HAYSÜ: İtibariyle, bakımından. * Hangi yerde? Hangi? Devamını Oku

 • IŞAYA: (Işâ. C.) Akşam ezanından yatsı ezanına kadar geçen zamanlar. Devamını Oku

 • MÜSTE’CEL: Belirli bir vakte kadar geciktirilen. Muayyen bir zamana kadar te’hir edilmiş olan. Devamını Oku

 • TA KEY: f. Ne vakte kadar? Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar