EYNE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

EYNE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

EYNE: Nere? Nerede? Nereye? (mânasına sual için söylenir ve zarf-ı mekândır). * Zaman. An. * Yorgunluk (mânâsında da kullanılmıştır.)

EYNE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EYNESSERA-MİN-ES-SÜREYYA: (İmkânsızlık bildiren bir tâbirdir ki) Yer nerede, Süreyyâ nerede?.. Süreyyâ ile yer bir olur mu? (meâlindedir ve birbirlerine zıt ve uzak olan şeyler için söylenir.) Devamını Oku

 • İND: Arapçada zaman veya mekân ismi yerine kullanılır. Hissî ve manevî mekân. Maddî ve manevî huzura delâlet eder. Nezd, huzur, yan, vakt, taraf gibi mânâlara gelir. Gayr-ı mütemekkindir. Yani harekeleri değişmez. İzafete göre zamanı ifade eder (Min) harf-i cerriyle birleşebilir. Bazan da zarf olmaz. Bazan kalb ve ma’kul irade olunur. Yani, bazan huzur-u kalbîye delâlet Devamını Oku

 • ZARFİYYET: Gr: Kelimenin zarf olması hâli, bir kelimenin zarf olarak kullanılması. Devamını Oku

 • ZARF: Kap, kılıf. Mahfaza. * İçine mektup konulan kılıf kâğıt. * Gr: Bir fiilin veya bir sıfatın veya başka bir zarfın mânasına “yer, zaman, mâhiyyet” (Nicelik, nitelik) gibi cihetlerden başkalık katan vasıflarını belirten kelime. Devamını Oku

 • KİRPİK-İ AKIL: Mc: Akıl gözünün kirpiği. Aklın, hakikatleri anlamasına engel olan şey.(Meşhurdur ki: Îdin hilâline bakardı cemaat-i kesire. Kimse bir şey görmedi.Zevâli bir ihtiyar yemin etti ki; “Gördüm”. Hâlbuki gördüğü kirpiğinin takavvüs etmiş beyaz bir kılı idi.O kıl oldu onun hilâli. O mukavves kıl nerede? Hilâl olmuş kamer nerede? Ger anladın şu remzi:Zerrattaki harekât, kirpik-i Devamını Oku

 • ZARF-I ZAMAN: Gr: Zaman gösteren kelime. (“Erken, geç” gibi) Devamını Oku

 • LÂM-UZ-ZARFİYE: Zaman bildiren lâm. Devamını Oku

 • EYYÜ: Sual sormak için “Hangi? Ne? Ne vakit?” mânalarına kullanılır. Devamını Oku

 • IH: Deveyi çökertmek için kullanılır sestir. * Yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermeği tasvir eder. Devamını Oku

 • EYNEL MEFER: (Eyn-el mefer) Nereye gidilebilir? Nereye kaçılabilir? Kaçacak yer var mı? Devamını Oku

 • BA’D: Zaman zarfıdır ve te’hir ifade eder. * Helâk olmak mânâsına mastardır. Devamını Oku

 • HÎNEİZİN: (Zaman zarfı) o zaman, o sıra. Devamını Oku

 • İZA-MA: Gr: Zaman zarfı olan “izâ”ya müsavidir. Müzari fiilinden evvel gelirse onu cezm eder. Devamını Oku

 • MÂ-İ İSTİFHAMİYYE: Sual için kullanılan kelimenin başında gelir. (Mâhâzâ: Bu nedir? Mâindek: Yanındaki nedir?) suallerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • NERE-İ ÂB: Su dalgası. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar