EVREND Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

EVREND kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

EVREND: f. Hile, aldatma, hud'a, oyun. * Nam, şan, şeref. * Serir, erike, taht.

EVREND ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EVRENG: f. Taht, evrend. * Şan, şeref, nâm. * Zinet, süs. * Akıl, irfan. * Ağaç kurdu. * Hoş hâllilik, hâlin hoşluğu. * Hile, desise, hud’a, aldatma, oyun. * Yakışıklılık. Devamını Oku

 • KÜRSİ: Oturulacak yüksekçe yer. Câmilerde vâizin, medreselerde müderrisin oturduğu yer. * Taht, serir. Erike. Koltuk. * Kaide. * Merkez. * Vazife. * Saltanat, kudret ve mülk. * Başkent, hükümet merkezi. * Mânevi makam. * Arş’ın altına bir semâ tabakası. (Bak: Arş) Devamını Oku

 • EVİND: f. Hud’a, hile, aldatma, oyun. Devamını Oku

 • MUHADAA(T): (Had’. dan) Aldatma, hile yapma, oyun etme. Devamını Oku

 • HUD’A: Hile, oyun. Aldatma. Düzen. Mekir. * Bir kere aldanmak. * Herkese aldanan. Safdil. Devamını Oku

 • MEKİR: (Mekr) Hile. Aldatma. Oyun. Düzen. (Birisinin kötü veya iyi hâllerini öğrenmek veya kötülüğe sevketmek ya da gayesinden alıkoymak için yapılır.) Devamını Oku

 • SERİRARA: (Serir-ârâ) f. Tahtı süsliyen. Tahtta oturan. Pâdişah. Hükümdar. Şah. Devamını Oku

 • TELBİS: (Lebs. den) Ayıbını, kusurunu örtüp iyi göstermek. * Suret-i haktan görünerek hile edip aldatmak. * Hile. Oyun. Devamını Oku

 • HİLE-İ ŞER’İYE: Müşkül bir mes’eleyi, şer’i esaslar üzeri, hazakatla hall ve izah etmek ve şer’an muahaze ve mes’uliyeti mucib olmayacak surette te’vilini bulmaktır. Bu tabir kanuna, yani şeriata karşı irtikâb edilen, hile, oyun, aldatma veya şer’î bir hükmü bertaraf etmek mânasına olmayıp, ancak karışık bir durumun ve mes’elenin kanuni ve şer’i hal çaresini bulmak demektir. Devamını Oku

 • HADÎA: (C.: Hadâyi’) Ustalıklı bir şekilde aldatma, oyun yapma. Devamını Oku

 • MEKÎDE: (C.: Mekâid) Hile, aldatma, düzen, dalavere. Devamını Oku

 • MÜMAHALE: Mekir ve hile etme, aldatma. Devamını Oku

 • KİRİS: f. Yaltaklanma. * Aldatma, kandırma, hile yapma. Devamını Oku

 • HABEB: Aldatma, kandırma. Hile, kurnazlık. Devamını Oku

 • MURAVAZA: Bir kimseyi kahır veya hile ile iknâ etme, aldatma, kandırma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar