EVHAMIN MÜDAFAASI Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

EVHAMIN MÜDAFAASI kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

EVHAMIN MÜDAFAASI: Vehimlerin def'edilmesi, kuruntuların kovulması.

EVHAMIN MÜDAFAASI ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TERTİB-İ MUKADDEMÂT: Bir neticenin meydana gelmesi için lâzım olan sebeplerin sıralarına göre tertib edilmesi. Bir neticeye varılması için sırasıyla riayet edilmesi icab eden sebebler. Devamını Oku

 • VEHMİYYÂT: (Vehmiyye. C.) Vehimler, kuruntular. Devamını Oku

 • İADE-İ MÜCRİMÎN: Suçluların kendi memleketlerine iade edilmesi. Devamını Oku

 • HEVACİS: (Hâcise. C.) Vesveseler, kuruntular. Akla gelen kötü düşünceler. Devamını Oku

 • HEMEZAT: (Hemeze. C.) Kuruntular, vesveseler, şüpheler, tereddütler. Devamını Oku

 • MÜMTENİ-ÜT TAHSİL: Tahsili, elde edilmesi mümkün olmayan. Devamını Oku

 • MÜŞKİL-ÜT TAHSİL: Elde edilmesi, tahsili zor olan. Kolay tahsil edilemeyen. Devamını Oku

 • EVHAM: Olmayan bir şeyi olur zannı ile meraklanma. Üzüntü. Vehimler. Kuruntular. Zarar ihtimâli çok az olan bir şeyden meraklanma ve üzülme. Devamını Oku

 • MÜKÂTEBE: Yazışma. Mektuplaşma. Birbirine yazma. * Fık: Azâd edilmesi, bazı şartlara -mal kazanmak veya bir müddet hizmet etmek gibi neticeye- bağlı olan köle veya câriye ve bu azad hususunda yapılan mukavele. Devamını Oku

 • MÜKÂTEBE: Yazışma. Mektuplaşma. Birbirine yazma. * Fık: Azâd edilmesi, bazı şartlara -mal kazanmak veya bir müddet hizmet etmek gibi neticeye- bağlı olan köle veya câriye ve bu azad hususunda yapılan mukavele. Devamını Oku

 • MEFRUZ-ÜL EDÂ: Edâ edilmesi, ödenmesi farz olmuş. Devamını Oku

 • ISKARÇA: İtl. Geminin yükünün pek sıkı olarak istif edilmesi. Devamını Oku

 • AZİL: Islah edilmesi mümkün olmayan. Muannid, inatçı. Devamını Oku

 • TELAHUK-U EFKÂR: Fikirlerin birbirine eklenmesi ve ilâve edilmesi. Devamını Oku

 • İLLE-İ IZTIRARÎ: Kabul edilmesi mecburi görülen sebeb. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar