EVCEB-İ VECÂİB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

EVCEB-İ VECÂİB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

EVCEB-İ VECÂİB: Lüzumluların en lüzumlusu, en çok lüzumlu olan şey.

EVCEB-İ VECÂİB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EVCEB: Çok vacib. Çok gerekli. Çok lüzumlu. Devamını Oku

 • ŞART: Bir kısım muamelelerde lüzumlu olan hüküm. Bir şeyin olması ona bağlı olan şey. * Kayıt. Bir iş için mutlaka lüzumlu olan husus. * Yemin. * Hal, vaziyet. * Gr: Biri diğerine bağlı olan iki cümle hakkında delâlet edilen; yâni mütevakkıf aleyhe delâlet eden diğer cümleye cezâ denir. Meselâ: “Haber verirsen, ben de gelirim” cümlesinde Devamını Oku

 • MELZUM: Mevcud bir şeyle birbirinden ayrılmayan. Mevcud bir şeyle beraber bulunması lâzım gelen. Lüzumlu olmuş olan. Lüzumlu kılınmış. Devamını Oku

 • VÂCİBÂT: (Vâcibe. C.) Yapılması lüzumlu olan şeyler. Vâcib olan şeyler. Devamını Oku

 • VÂCİB: (Vücub. dan) (C.: Vâcibât) Lüzumlu, mecburi olan. * Fık: Yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve borç olup, yapılmadığı takdirde büyük günah olan Allah’ın emirleri. Yapılması zannî delil ile belli olan. Terki câiz olmayan. Yapılması şer’an kat’i derecede bir delil ile sâbit olmamakla beraber, her halde pek kuvvetli bir delil ile sâbit bulunan şeydir. Devamını Oku

 • HAVAİC-İ ASLİYE: Fık: Mesken ile, eve lüzumlu eşyadan ve kışlık, yazlık elbise ile lüzumlu silâhtan, âletten, kitaptan ve binek (hayvan) ile hizmetçi ve bir aylık – sahih görülen diğer bir kavle göre; bir senelik – nafakaya mahsus erzaktan ibârettir. Devamını Oku

 • MÜBREM: Kaçınılmaz olan. Vazgeçilmez olan. Acele yapılması lüzumlu bulunan. Elzem. Devamını Oku

 • VÂCİB-ÜL İFA: İfa edilmesi lüzumlu olan. Yapılması gerekli olan. Devamını Oku

 • VÂCİB-ÜL İFA: İfa edilmesi lüzumlu olan. Yapılması gerekli olan. Devamını Oku

 • MUKİBB: Lüzumlu olan, icab eden. Devamını Oku

 • VÂCİBE: Yapılıp yerine getirilmesi vâcib derecesinde lüzumlu olan şey. Devamını Oku

 • MEARİB: İhtiyaçlar, hâcetler, lüzumlu ve istenen şeyler. İstekler. Devamını Oku

 • TEVCİB: (Vücub. dan) Lüzumlu yapma, lâzım etmek, gerektirmek. * Bir iş için vakit belirlemek. Devamını Oku

 • VECİZE: Edb: İbaresi kısa, mânası geniş olan çok kıymetli söz, özlü söz. Kısa, veciz söz. Devamını Oku

 • VECİBE: Borç hükmünde olan vazife. * Kanun ve ahlâkın icabı, yerine getirilmesi lâzım gelen şey. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar