EVC Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

EVC kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

EVC: Bir şeyin en yüksek derecesi, en yüksek noktası. Zirve. * Koz: Seyyare mahreklerinin merkezden en uzak noktaları.

EVC ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EVCÜMEND: f. Top, küme, yığın, toplanma. * Toplu, idareli, evini muntazam tutan. Hanesini iyi ve tertipli bir hâlde bulunduran. Devamını Oku

 • MERKEZ: (Rekz. den) Bir şeyin ortası. Vasat. Yol. Durum, vaziyet. Hal, suret. * Şubeleri bulunan bir teşkilâtın idâre olunduğu ve emir veren yeri, makamı. Bir şeyin en işlek yeri. Teşkilât olan yerin en yüksek makamı. * Geo: Dairenin orta noktası. Çaplarının kesim noktası. Devamını Oku

 • ZİRVE: Bir şeyin, hususan dağın en yüksek noktası, tepesi. Devamını Oku

 • ZİRVE-İ BÂLÂ: f. Yüksek zirve. * Yüksek makam. * Yüce kat. Devamını Oku

 • FAZİLET: Değer. Meziyet, iyilik, ilim ve iman, irfan itibarı ile olan yüksek derece. Dinî ve ahlâkî vazifelere riayet derecesi. Fazl ve hüner cihetiyle olan yüksek derece. Bir şeyin başka şeylerden cemal ve kemal ve fayda cihetiyle üstünlüğü, müreccah olmasına sebep olan keyfiyet. (Zâta mahsus hasletin cem’i “fazâil” dir. Şecaat, in’am ve ihsan gibi, müteaddid meziyete Devamını Oku

 • BERMAL: f. Zirve, dağ tepesi. Dağın üstü, en yüksek yeri. Devamını Oku

 • KIVAM: Olgunluk derecesi. Her şeyin en uygun hali. * Mâyi bir şeyin koyulaşmış hali. * Tav. * Durma. * Çağ. * Bir şeyin nizamı. * Doğrular. Dikler. Dik ve doğru çizgiler. Devamını Oku

 • DAİRE: Resmi hükümet makamlarından her biri. * Yazıhane. * Büyük bir idare adamının makamı. * Ev veya apartman katı. * Bir manevi te’sirin hükmü geçtiği mahal. * Sınır içi. * Büro, büyük ev, konak. * Çember, düz yuvarlak şekil. * Mat: Merkezden aynı uzaklıktaki noktaların çevirdiği düzlük parçası. * Hezimet ve musibet. Beliye-i muhita. * Devamını Oku

 • PEYK: f. Bir şeyin etrafında, ona tabi olarak dönen. Seyyare. * Haber ve mektup getirip götüren. Devamını Oku

 • MERKAŞ: Bir şeyin üstünde siyah ve beyaz noktalar olması. Devamını Oku

 • ÂLÎ-MEKAN: Makamı, yeri, derecesi yüksek olan. Devamını Oku

 • HATT-I BÂLÂ: f. Tepelerin en yüksek noktalarından geçtiği itibar edilen çizgi. Zirvelerden geçen hat. Devamını Oku

 • MELAMİH: (Lemha. C.) Lemhalar. Bir şeyin başka bir şeye benzeme noktaları. Güzellik ve çirkinlik eserleri. Devamını Oku

 • MEDAR: Sebeb, vesile. * Bir şeyin etrafında döneceği nokta. Bir şeyin devredeceği, üzerinde hareket edeceği yer. * Gezegenlerin gezerken hareket noktalarının çizdiği dâire. (Dünya, güneş etrafında seyrederken medar-ı senevîsi bir dâireyi andırır.) Devamını Oku

 • ELİPS: Fr. Odaklar adı verilen sabit iki noktasından uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların gösterdiği kapalı eğridir. Eğri ve kapalı bir geometrik şekildir. Karşılıklı iki tarafından genişlemiş bir çemberi andırır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar