EŞELL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

EŞELL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

EŞELL: Çolak. Kolu sakat olan. * Eli dâima hareketli olan kimse.

EŞELL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DİNAMİK: yun. Cisimlerin hareketleriyle bunları meydana getiren sebebler arasındaki alâkayı araştıran mekanik ilminin bir kolu. * Hareket eden, durup dinlenmek bilmeyen, hareketli. * Fls: Sâbitin zıddı olarak bir kuvvet tesiriyle dâim hareket halinde bulunan ve bulunduran, bir değişmesi, bir oluşu olan. Hareketle birlikte te’sirli kuvveti de olan. Devamını Oku

 • BED-KÂR: f. Kötü iş yapan. Fena hareketli kimse. Fiil ve ameli kabih olan. Devamını Oku

 • FENN-İ HİKMET-ÜL EŞYA: Tabiat bilgisi. Eşyadaki intizam, mükemmellik ve insanlara olan faydaları ve onlardan faydalanmak hakkında bilgi veren ilim kolu. Devamını Oku

 • MA’TUH(E): (Ateh. den) Bunamış, bunak. * Sakat, kötürüm. Amelmânde. Devamını Oku

 • KUNBUL(E): (C.: Kanâbil) Kalın vücudlu kimse. Sinirli ve hiddetli olan. * 30 ilâ 40 yaş arasındaki kimse. * At. * Bomba. Devamını Oku

 • REŞİD(E): Doğru yolda giden, hak yolunda olan. * Akıllı, iyi davranan. Ergin, olgun. * Büluğ çağına girmiş kimse. * Doğru yola sevkeden, hayra delâlet eden. * Fık: Malını muhafaza hususunda aklı eren, istediği gibi meşru yolda sarfedebilen kimse. Devamını Oku

 • MEŞHUM: Cesaretli. Sözü geçer kimse. Zeyrek. Zeki. Akıllı. * Korkmuş. Korkutulmuş. * Çok güzel hareketli at. Devamını Oku

 • ASREM: Kulağı sakat, hasta. * Ailesini geçindirmek için sıkıntı çeken (kimse). * Bölük bölük. Devamını Oku

 • BEHKEN(E): Nârin güzel ve gösterişli vücudu olan kimse. Devamını Oku

 • EŞKAR: Mavi gözlü ve sarı tenli kimse. * Yelesi ve kuyruğu kırmızı olan sarı at. Devamını Oku

 • ŞAYİB(E): (C.: Şevâyib) Ayıp. Noksan. * Pis, murdar. * Saçı ve sakalı beyazlamış olan kimse. Devamını Oku

 • ZAHİD(E): (Zühd. den) Tas: Borç olan ibadetlerden, aslî vazifelerden başka dünya süs ve makamlarından feragat eden kimse. Sofi. Müttaki. Zühd ve perhizkârlıkla muttasıf. Devamını Oku

 • ELL: Hastanın inlemesi. * Harbe ile vurmak. * Sürmek. Sâfi. * Sür’at etmek, hız yapmak. Devamını Oku

 • KELİL(E): Körleşmiş. * Az gören, donuk gören göz. Uzağı veya yakını iyi göremiyen göz. Miyop veya hipermetrop göz. * Kesmez olan âlet. * Çakal. * Yorulmuş kişi, yorgun kimse. Devamını Oku

 • SAKATÎ: Yanlışları çok olan muharrir veya şâir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar