ERKÂN-I DEVLET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ERKÂN-I DEVLET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ERKÂN-I DEVLET: Devletin ileri gelenleri, dünyevi makamca ileri olanları.

ERKÂN-I DEVLET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • RİCAL-İ DEVLET: Devlet adamları, devletin ileri gelenleri. Devlet ricali. Devamını Oku

 • FER-İ DEVLET: Devletin kuvveti, devletin nüfuzu. Devamını Oku

 • MÜESSİS-İ DEVLET: Devlet kuran. Bir devletin kurucusu. Devamını Oku

 • ASHÂB-I DEVLET: Devlete mensub olanlar. Devlet adamları. Devamını Oku

 • KUVVET-İ DEVLET: Devletin kuvveti. Devamını Oku

 • DEVLET-MEAB: Devletin saadet ve ihtişamının sığınacağı yer, hükümdar. Devamını Oku

 • DARİYYE: f. Divan şairlerinin, dünyevi makamca büyük olanların yaptırdıkları köşk ve konaklara dair yazdıkları manzume. Devamını Oku

 • FUHUL-İ MÜFESSİRÎN: Tefsircilerin en ileri gelenleri, müfessirlerin en önde olanları. Devamını Oku

 • MU’TEBERAN: (Mu’teber. C.) Şerefli, haysiyetli ve itibarlı kimseler. * Bir yerin, bir mesleğin veya bir sınıfın ileri gelenleri. Hükmü geçip, inanılır olanlar. Devamını Oku

 • DEVLET: Sınırları belli olan bir memleketin sahibi olan insanların kurduğu siyasî, hukukî, idarî mahiyetteki merkezî teşkilât. Devlet, teşekkül tarzı, takip ettiği esas siyaset, temsil ettiği hâkimiyet ve iktidarın mahiyeti bakımından çeşitlere ayrılır:1- Kapitalist Devlet: İktisadî siyasete, şahsî mülkiyet, şahsî teşebbüs ve serbest rekabete dayanan, iktidar ve hâkimiyetin kapitalist sınıfın elinde bulunduğu devlet şeklidir.2- Sosyalist ve Devamını Oku

 • FUHUL: (Fahl. C.) Büyük âlimlerin ileri gelenleri. Emsalinden üstün olanlar. (Bak: Fahl) Devamını Oku

 • DEVLET-ABADÎ: f. Hindistan’ın Devlet-âbâd şehrinde imal edilen ve güzel san’atlarda kullanılan bir çeşit kâğıt. Devamını Oku

 • DEVLET-ABADÎ: f. Hindistan’ın Devlet-âbâd şehrinde imal edilen ve güzel san’atlarda kullanılan bir çeşit kâğıt. Devamını Oku

 • HAZİNE-İ DEVLET: Devlet hazinesi. Maliye idaresi. Devamını Oku

 • DEVLETÇİLİK: Halk işlerinin, hususan büyük sanayi ve ziraatin devlet vasıtası ile işletmesi usulü. Cemiyetin umuma âid olan işleri ve bu işler için lâzım gelen teşkilât, müessese ve sâirelerini devlet eliyle yapılmasını kabul eden idâre sistemi. * Halkın hususi teşebbüslerini veya büyük müesseselerini devlete devretmek fikri. (Bunun ifratı fertlere ve millete zulümdür ve dinsizlik rejimi olan Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar