ENYAB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ENYAB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ENYAB: Çenenin yan tarafındaki kesici veya azı dişleri.

ENYAB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ALABANDA: İtl. Gemilerde dümeni tam sancağa veya iskeleye kırma, yahut geminin bir tarafındaki toplara ateş etme kumandası. * Mc:Şiddetle kınama ve azarlama. Devamını Oku

 • BAHAS: Deve tırnağı. * Ayak eti. * Parmak diplerinin ayak tarafındaki etleri. * Gözün üstünde veya altında beliren yumruca et. Devamını Oku

 • KUDDAM: Ön taraf. İleri taraf. Devamını Oku

 • KAMA: İki tarafı keskin, ucu sivri ve enli bıçak. * Duvara veya keresteye çakılan büyük tahta çivi. * Ağaç, kütük ve sâireyi yarmak için kullanılan ucu ince, arka tarafı kalın ağaç veya demir takoz. Devamını Oku

 • İ’LAMAT-I ŞER’İYE MÜMEYYİZİ: Şeyh-ül İslâm kapısındaki fetvahanenin üç kaleminden biri olan “İlâmat Odası”nın başındaki memurun ünvanı idi. Kadılar tarafından verilen ilâmları tetkik vazifesiyle mükellef olduğu için, bu memuriyete, ulemadan tanınmış olanlar tâyin edilirdi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • NURCULUK: Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ile Türkiye’de başlayan dinî bir hareket ve faaliyettir. Bu hareketin en mühim istinad noktası, Risale-i Nur namındaki eserlerdir.Risale-i Nur eserleri 1926 – 1949 seneleri arasında yazılmıştır ve Kur’anın bu asra bakan mânevî bir tefsiridir. Bilhassa iman ve İslâm esaslarını ve Kur’anın hikmetlerini izah ve isbat eder.Siyasî ve dünyevî cem’iyetçilikten mücerred; Devamını Oku

 • ZEKAN: (C.: Ezkân) İki çenenin birleştiği yer. (“Enek” de derler.) Devamını Oku

 • CİHÂT-I SİTTE: Altı cihet. Altı taraf. (İleri, geri, sağ, sol, yukarı, aşağı taraflar.) Devamını Oku

 • ÇÂH-I YUSUF: Hz. Yusufun (A.S.) kardeşleri tarafından atılmış olduğu kuyu. Devamını Oku

 • ŞIKK: (Şikk) İslâmiyetin zuhurundan biraz önce yaşamış iki kâhinin adıdır. Bunlardan eskisi Arablarda ilk kâhindir. Acaib bir mahluk olup, alnının ortasında yalnız bir gözü (veya alnını ikiye ayıran bir alev) vardı. El Yaşkarî adındaki ikinci Şıkk, Satih ile birlikte devrinin en meşhur kâhiniydi. Satih’ten so a o da Yemen’de bulunan Lâhmi Meliklerinden birisinin rüyasını tâbir Devamını Oku

 • LİSANS: Fr. Herhangi bir mevzuda verilen izin. Müsaade belgesi. * Üniversite tahsili tamamlanınca alınan diploma. * Bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonu tarafından kendisine verilen kayıt fişi veya kimlik kartı. * İthal veya ihracı serbest bırakılmayarak muayyen bir nizama bağlanmış malların ithal veya ihracı için idare tarafından verilen müsaade. Devamını Oku

 • MİSHELÂN: Geminin iki tarafındaki iki halka. Devamını Oku

 • TAC: Hükümdarların başlarına giydikleri mücevherli ve kıymetli taşlarla süslü başlık. * Müslümanların, Peygamberimizin sünnetine uygun olarak veya onu temsilen başlarına sardıkları örtü; sarık, imame. * Gelinlerin başlarına koydukları cevahirli süslü başlık. * Kuşların başındaki uzunca tüy. * Çiçeklerin ortalarındaki renkli parlak kısım. Devamını Oku

 • MUHASAMAT: (Muhasama. C.) Düşmanlık. İki taraf arasındaki husumet. Devamını Oku

 • BAŞALTI: t. Gemilerin baş tarafında tayfa ve er koğuşları. * Yağlı güreşlerde baş’ın altındaki derece. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar