ENİS(E) Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ENİS(E) kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ENİS(E): (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili. * Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır. * Yaban horozu.

ENİS(E) ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EŞEN: f. Karpuz ve kavun hamı, kelek. * Ters giyilmiş elbise. Devamını Oku

 • SÂLİM(E): Sağlam. * Sıhhatli. Sağ. Noksansız, eksiksiz. * Her türlü tehlikeden uzak olan. Emin ve korkusuz olan. * Gr: Kelimelerdeki harfler bozulmadan cemi’ eki katılarak yapılan çoğul hali. Sâlimûn, sâlihât, sâdıkûn, sâdıkât gibi yapılan cemiler. * İçinde harf-i illet bulunmayan kelime. Devamını Oku

 • FÂSİD(E): Bozguncu. * Doğru olmayan. Bozuk. Müfsid. * Yanlış olan. * Fık: Aslen sahih olup, vasfen sahih olmayan. Yani, kendi nefsinde meşru’ iken gayr-i meşru’ bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru’iyyetten çıkan şeydir. İbadet hususunda fâsid ile bâtıl aynı şeydir. Meçhul bir şeyi satmak gibi. (Bak: Bâtıl) Devamını Oku

 • MÜTEHABB(E): (Hubb. dan) Birbirine dost olan. Birbirini dost sayan. Devamını Oku

 • MÜELLEF(E): (Ülfet. den) Yazılmış toplanmış. * Te’lif edilmiş, kitap olarak meydana getirilmiş, birleştirilmiş. Devamını Oku

 • MÜTEHADDİS(E): (Hudus. dan) Meydana gelen, peydâ olan, meydana çıkan. Devamını Oku

 • GİŞE: Fr. Tren istasyonu, vapur iskelesi ve mağaza gibi yerlerde bilet veya paranın alınıp verildiği yer. Devamını Oku

 • SÂLİS(E): Üçüncü. * Sâniyenin altmışta biri. Devamını Oku

 • KULİS FAALİYETİ: Toplantı yapılan yerlerde, toplantı haricinde çeşitli grupların yaptığı gizli çalışma. Devamını Oku

 • HUNABİS(E): Arslan. * Zâlim ve kötü kimse. Devamını Oku

 • CADİS(E): Viran, harap, yıkık. * Çorak, kurak, işlenmemiş, ekilmemiş toprak, gelir getirmeyen boş arazi. Devamını Oku

 • EŞERR-İ NÂS: İnsanların en şerlisi, nasın en kötüsü. Devamını Oku

 • NEFİS(E): Pek beğenilen, pek güzel, pek iyi. Devamını Oku

 • SÜHUK(E): Şiddetli rüzgâr. Katı yel. Devamını Oku

 • SİD(E): (C.: Sidân) Kurt, * Yaşlı keçi. * Arslan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar