ENFÜSÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ENFÜSÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ENFÜSÎ: Bir kimseye mahsus görüş ve düşünüş. Nefse, kendi hayatına aid, dâhile aid. (Subjektif) (Objektifin zıddı)(İ'lem eyyüh-el-aziz! Afaki mâlumat, yâni; hâriçten, uzaklardan alınan mâlumat, evham ve vesveselerden hâli olamıyor. Amma bizzat vicdâni bir şuura mahal olan enfüsi ve dâhili mâlümat ise evham ve ihtimallerden temizdir. Binaenaleyh merkezden muhite, dâhilden hârice bakmak lâzımdır. M.N.)

ENFÜSÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BÜRHAN-I ENFÜSÎ: İnsanın içinde ve hayatında görünen bürhan. Nefse ve şahsa ve içe ait bürhan. Devamını Oku

 • DELAİL-İ ENFÜSİYE: Kişinin kendi nefsinde olan deliller. Yani vücudun gerek maddi ve gerek (vicdan ve hisler gibi) mânevi yapısında olan ve imana ait hükümleri isbat eden delillerdir. Devamını Oku

 • ENFÜS: (Nefs. C.) Nefsler, ruhlar, canlar. Yaşayanlar. Devamını Oku

 • HATME-İ ENFÂS: Nefesleri tükenmek. Ölmek. Devamını Oku

 • SEYR-İ ENFÜSÎ: Hafî tariklerin çoğunda takib edilen ve nefsinin iç âlemindeki delillerle, vasıtalarla tekâmüle gidenlerin usûlü. (Bak: Seyr-i âfâkî) Devamını Oku

 • ENF: Burun. Koku ve teneffüse mahsus âzâ. * Bir şeyin ucu veya evveli veya en şiddetlisi. * Bir şeyin sivri yeri. * Bir şeyin en şerefli olan yeri. Devamını Oku

 • ENFÎ: Burunla ilgili. Devamını Oku

 • AZM-İ ENFÎ: Tıb: Burun kemiği. Devamını Oku

 • ŞENF: (C.: Şünuf) Salkım küpe. Devamını Oku

 • ŞENF: (C.: Şünuf) Salkım küpe. Devamını Oku

 • HUFRETEYN-İ ENF: Burun delikleri. Devamını Oku

 • TERGİM-İ ENF: Burnunu yere sürtme. Devamını Oku

 • ENFİYE: Buruna çekilen çürütülmüş tütün tozu. Devamını Oku

 • KASAB-ÜL ENF: Burun kemiği. Devamını Oku

 • ULUHİYET-İ SÂRİYE VE HAYAT-I SÂRİYE: Vahdet-ül vücud ehlince kullanılan tasavvufî tabirler olup; İlâhî sıfatların ve hayatiyetin eşyaya sirayet etmesi, yani tecelli etmesi mânasında olan bu tabirlerden, ehil olmayanlar; Allah’ın tecessümünü veya eşyaya hulûl’ünü veya eşya ile ittihad ve ittisal’ini zu’metmek gibi bâtıl vehimlere düştüler.Bu mes’eleye dair Mesnevi-i Nuriye’den nakledeceğimiz veciz bir paragraftan bu tabirler daha Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar