ENFAR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ENFAR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ENFAR: (Nefir. C.) Cemaatler, topluluklar, cemiyetler. Halk, ahali, kalabalıklar, izdihamlar.

ENFAR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAKAMAT: (Makam ve makame. C.) Makamlar, mertebeler. * Cemaatler, cemiyetler, kalabalıklar, topluluklar. Devamını Oku

 • EMLA’: (Mele’. C.) Topluluklar, mele’ler, cemaatler, cemiyetler, bölükler, kalabalıklar. Devamını Oku

 • MEVAKİB: (Mevkib. C.) Cemaatler, kalabalıklar, güruhlar, topluluklar. Devamını Oku

 • EKTAD: Cemaatler, topluluklar, kalabalıklar, bölükler, takımlar. * Misaller, temsiller, örnekler. Devamını Oku

 • LÜCEC: (Lücce. C.) Engin denizler. * Kalabalık topluluklar, cemaatler. Devamını Oku

 • ŞERAZİM: (Şirzime. C.) Küçük ve az olan topluluklar. Küçük cemaatler. Devamını Oku

 • MÜTEZAHİM: (C.: Mütezahimîn) (Ziham. dan) Birbirini iterek, herbirinin üstüne çıkarak biriken kalabalık. * Halkın kalabalığından sıkıntıya uğrayan. Devamını Oku

 • BEYN-EL AHALİ: Halk arasında, ahali arasında. Devamını Oku

 • NEFR: Heyecan verici bir emirden dolayı bir yerden bir yere fırlayıp çıkmaktır. Ürkmek demek olan “Nüfur” da bu mânâdandır. Fakat “Nüfur” tek başına kaçıp kurtulmak için menfi bir harekette kullanıldığı hâlde; “nefr”, düşmana karşı gaza için fırlayıp çıkmakta kullanılır. Ve böyle çıkıp toplanan cemaate “nefir”, herbirine de “nefer” denilir.İmamın, halkı cihada dâvet ve tahrik etmesine Devamını Oku

 • CUMHUR-U NÂS: İnsanların ekserisi, halk kalabalığı. Devamını Oku

 • İZDİHAM: Kalabalık bir yerde halkın çok birikmesinden meydana gelen sıkıntı. Devamını Oku

 • LEZEN: Şiddet. * Darlık. * Halkın kuyu veya ırmak kenarında kalabalık meydana getirmesi. Devamını Oku

 • LEZEN: Şiddet. * Darlık. * Halkın kuyu veya ırmak kenarında kalabalık meydana getirmesi. Devamını Oku

 • HIZAK: (Hızka. C.) Yığınlar, kalabalıklar. Devamını Oku

 • HALK-I ŞER: Şerrin yaradılışı.(İşte Mu’tezile bu sırrı anlamadıkları için “Halk-ı şer şerdir ve çirkinin icadı çirkindir.” diye Cenab-ı Hakk’ı takdis için şerrin icadını ona vermemişler, dalâlete düşmüşler. M.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar