ENAM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ENAM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ENAM: Halk. Bütün mahlukat.

ENAM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ELSİNE-İ ENAM: Mahlukatın dilleri. Halkın dilleri. Devamını Oku

 • SEYYİD-ÜL ENAM: Bütün mahlukatın efendisi. Muhammed (A.S.M.) Devamını Oku

 • HAYR-UL VERA: (Hayr-ül Enam) Halkın hayırlısı. Mahlukatın en hayırlısı olan Hz. Muhammed (A.S.M.) Devamını Oku

 • ENAMİL: (Enmele. den) Parmak uçları. Devamını Oku

 • ENAMİL: (Enmele. den) Parmak uçları. Devamını Oku

 • MÜFTİY-ÜL ENAM: Şeyh-ül İslâmın bir ismi. Herkesin müftüsü. Devamını Oku

 • HAYR-UL ENAM: (Bak: Hayr-ül Vera) Devamını Oku

 • HAYR-UL ENAM: (Bak: Hayr-ül Vera) Devamını Oku

 • VERA: Halk. Mahluk. Arzı örten mahlukat. Yaratılmış olanlar. Devamını Oku

 • HALAİK: (Halayık) (Halk. C.) Mahlukat. Yaratılmışlar. * Huylar. Tabiatlar. Devamını Oku

 • DA’VÂ-YI HALK: Yaratmak iddiasında bulunmak, halk etmeyi, yaratmayı dâva etmek. (Kâinatta hiçbir kimse da’vâ-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Halk eden ancak Cenab-ı Hak’tır.)(Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmıyan kimse, kâinatta dâva-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira her şey, her şeyle bağlıdır. H.) Devamını Oku

 • EŞREF-İ MAHLUKAT: Mahlukatın en eşrefi, yaradılmışların en şereflisi. İnsan. Devamını Oku

 • MAHLUKAT: (Mahluk. C.) Yaratılmışlar. Mahluklar. Allah’ın yarattığı şeyler.(Şu mahlukat, İzn-i İlâhi ile, zaman nehrinde mütemadiyen akıyor. Alem-i gaybdan gönderiliyor, âlem-i şehadette vücud-u zâhiri giydiriliyor. So a âlem-i gayba muntazaman yağıyor. İniyor. M.) Devamını Oku

 • DEMAGOJİ: yun. Halkı kendi menfaati için okşama siyâseti. Halkın hoşuna gidecek sözlerle insanların sevgisini kazanarak kendi maksadını elde etmeğe çalışmak. Halk avcılığı. Cerbeze. Devamını Oku

 • RAHMAN: Bütün yaratıklara rızıklarını veren, her an bütün mahlukat hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, bütün mahlukatına sayısız nimetler veren. Nizam ve adâlet sâhibi. (Allah) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar