ELMA’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ELMA’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ELMA': (Elmaî) Çok zeki, zekâveti kuvvetli, idrak derecesi üstün olan kimse.

ELMA’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ELMA: Karamtıl dudaklı. * Çok koyu gölge. Devamını Oku

 • ALGI: (İdrak) İnsanın kendi varlığından veya çevresinden aldığı uyarımların, zihinde yorumlanması, mânalandırılması. Doğru idrak gibi yanlış idrak da olabilir. Yanlış idrak göz yanılması yâhut olmıyan bir şeyi görmek şeklinde olabilir. Dünyayı, idrak sayesinde tanıyoruz. Bir idrakte hem afâki (objektif, nesnel), hem enfüsi (sübjektif, öznel) unsurlar bulunur. Bu sebeple idrak, gerçeğin bizzat kendisi değil, gerçeğin bir Devamını Oku

 • NEKR: Zeki, akıllı kimse. Pek zeyrek olan. * Dehâ, fetânet. Devamını Oku

 • REBAZE: Zeki ve anlayışlı kimse. Zarif kimse. Devamını Oku

 • RÜKN: Direk. Esas. * Kuvvet. * Bir şeyin en fazla sağlam olan tarafı veya köşesi veya temeli. * Bir cemaatin ileri gelenlerinden olan. * Nüfuzlu, kuvvetli ve ehemmiyetli kimse. Devamını Oku

 • MÂNÂ-YI İSMÎ: İsme dair mânâ. Bir şeyin sadece kendisini bilip tanımak. Bir şey başka şeyleri tanıttığı, bildirdiği veya sevdirdiği için olan mânâya da mânâ-yı harfî denir. Bir ağacı gölgesinden, zahirî görünüşünden, bize verdiği meyvesinden dolayı alâka gösterir ve seversek mânâ-yı ismî ile seviyoruz demektir. Ağacı görmek ve tanımakla ve meyvelerini almakla Rahmet-i İlâhiyeyi tanıyor, Cenab-ı Devamını Oku

 • NEZZ: Hafif zeki kimse. * Susuz nadas. Devamını Oku

 • RASİH(A): (C.: Râsihîn-Râsihûn) (Rüsuh. dan) Temeli kuvvetli, sağlam. * Bilgisi, bilhassa dinî bilgileri çok geniş olan. * İyice oturmuş, dem ve damarlarına yerleşmiş, temeli sağlam ve kuvvetli olan. Devamını Oku

 • MEŞHUM: Cesaretli. Sözü geçer kimse. Zeyrek. Zeki. Akıllı. * Korkmuş. Korkutulmuş. * Çok güzel hareketli at. Devamını Oku

 • HADD-İ KİFAYE: Kifâyet derecesi, yeterlik derecesi. Devamını Oku

 • NİSAB-I EKSERİYET: Ekseriyet derecesi. Çoğunluk derecesi. Devamını Oku

 • MUHKEM: Sağlam. Metin. Sıkı sıkıya. Kuvvetli. Tahkim edilmiş. Sağlamlaştırılmış. * Fık: Tefsir edilenlerden daha kuvvetli olan söz. İhtimalli olmayan söz. Devamını Oku

 • MERÎD: Katı, yoğun. Güçlü, kuvvetli kimse. * Süt içinde ıslatılıp yumuşatılan hurma. * Baş kaldıran. Sadece fesadlık çıkaran. İnatçı. Şerli. Haddini aşmakta, azgınlıkta ve günahkârlıkta çok ileri gitmiş olan. Devamını Oku

 • Şİ’R: (Şiir) Anlama, idrak. * Edb: Edebiyatta kıymeti olan, nazımlı ve kafiyeli şair sözü. (Bak: Şiir) Devamını Oku

 • DABENTÎ: Güçlü, kuvvetli kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar