ELİYY Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ELİYY kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ELİYY: Çok yemin eden adam.

ELİYY ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUKSİM: (Kasem. den) Yemin edilecek yer. * Yemin eden, kasem eden. Devamını Oku

 • MÜSTAKSİM: (Kısım. dan) Bölüşen, pay eden, taksim eden. * (Kasem. den) Yemin isteyen. Devamını Oku

 • HALLAF: Çok fazla yemin eden kimse. Devamını Oku

 • PEÇEL: f. Üstü başı pislik içinde ve iğrenç olan adam. Devamını Oku

 • FÂSIK: (Fısk. dan) Günahkâr. Hak yolundan hâriç olan. Allah’ın emirlerine karşı zıt hareket eden. Büyük günahı işleyen veya küçük günahta ısrar eden kimse.(Ey bedbaht fâsık adam! Fâsıkların kesretine bakıp aldanma ve “ekseriyetin efkârı benimle beraberdir” deme! Çünki fâsık adam, fıskı istiyerek ve bizzat taleb edip girmemiş; belki içine düşmüş çıkamıyor… Hiç bir fâsık yoktur ki, Devamını Oku

 • MUSTANİ’: Birini yetiştirip adam eden kimse. * Yedirip içiren, ikram eden, ziyâfet veren. Devamını Oku

 • MESFİYY: Üç kez karısı ölmüş adam. (Üç kez kocası ölmüş kadına “mesfiye” derler.) Devamını Oku

 • VALLAHİ: Allah için, Allah hakkı için, Allah’a yemin ederim (meâlinde büyük yemin.) Devamını Oku

 • İLMÜHABER: (İlm-i haber) Resmi bir daireye verilmek üzere hazırlanan ve bir adamın ahvâli hakkında bilgileri ihtiva eden kâğıt. Resmi vesika. * Para, evrak vs. teslim olunduğunu gösteren ve bunları getiren adamın eline verilen pusula. Devamını Oku

 • EYVALLAH: Bir kısım müslümanlar arasında tasdik işareti veya yemin ifade eden bir tâbirdir. Bazan Allaha ısmarladık yerine söyliyenler de vardır. Fakat makbul olanı; ayrılırken de buluşurken de selâmlaşmaktır ve bu sünnet-i seniyyedir. Devamını Oku

 • GUREBA-İ YEMİN: İbrahim paşa, Galata ve Edirne saraylarından çıkanlarla, harpte fevkalâde yararlık gösteren yabancılar ve yeni Müslüman olmuşlardan teşkil olunan iki süvari bölüğünden birinin ismidir. Bu iki bölüğe birden “Gureba-i Yemin ve Yesar Bölükleri” denildiği gibi “Garip ve Yiğitler Bölükleri” veya “Aşağı Bölükler” de denilirdi. Gureba-i Yemin’in bayrakları sarı ile beyaz idi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • KUDRET: Güç. Takat. * Her yeri kaplayan kudretullah. * Varlık. Ehliyet. Becerebilme. * Zenginlik. * Kabiliyet. * İlm-i kelâmda: Allah Teâlâ’ya mahsus ezelî ve ebedî ve bütün kâinatta tasarruf eden sıfattır.(Arkadaş bir kelime-i vâhidenin işitilmesinde; bir adam, bin adam birdir. Yaratılış hususunda da Kudret-i Ezeliyeye nisbeten bir şey, bin şey birdir. Nev ile fert arasında Devamını Oku

 • SA’V: Duymak. İşitmek. * Zayıf adam. * Serçeden küçük bir kuş. Devamını Oku

 • HİŞDAR: f. Temizlik kurallarına çok sadık olan ve riayet eden adam. Devamını Oku

 • MIZYA’: Malını çok harcayan kimse. Malını fazlaca zâyi eden adam. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar