EKTEM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

EKTEM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

EKTEM: Çok sır saklayan, esrar gizleyen kimse. * Büyük karınlı ve şişman olan adam.

EKTEM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • RAZ PUŞ: f. Sır saklayan, sır gizleyen. Devamını Oku

 • KETUM: Sır saklayan. Herkese her şeyi konuşmayıp sırrını belli etmiyen. * Her şeyi gizleyen. Devamını Oku

 • ESRAR-KEŞ: f. Esrar denen zehiri kullanan kimse. Esrar içen. Devamını Oku

 • MAHREM-İ ESRAR: Gizli sırlara vakıf olan çok yakın kimse. Gizli sır söyleyen kimse. Devamını Oku

 • MAHREM-İ ESRAR: Gizli sırlara vakıf olan çok yakın kimse. Gizli sır söyleyen kimse. Devamını Oku

 • ABDAL: t. Safdil, ahmak, bön. * Afganistan’da yaşıyan bir Türk kavminin adı, bu kavimden olan kimse. * Anadoludaki bazı göçebelerin adı ve bunlardan olan kimse. * Derviş, ermiş, kalender. Kendini Allah’a adamış. Ona teslim olmuş, bu yolda çile çekmiş kimse. (Bak : Ebdal) Devamını Oku

 • MUSAYTIR: Bir şeyin üzerine kaim olup, ahvâlini görüp gözetir olan kimse. * Musallat. * Galip. Yaramaz işlerden men’ edip saklayan ve koruyan. Devamını Oku

 • EFRA’: İşi gücü olmayan adam. Boş dolaşan kişi. * Kuruntulu, vesveseli adam. * Başının saçı tamam olan kimse. (Müe: Für’â) Devamını Oku

 • HASUR: Mânevi mücahededen dolayı kadınlara yaklaşmaya rağbet etmeyen. * Sır saklayan. Keder ve üzüntüden gönlü daralan, tasadan içi sıkılan. * Çok bahil kimse. (Halkla yer ve içer, birşey vermez) * Oğlu ve kızı olmayan. * Avrete cimâ edemeyen. * İhlili dar olan deve. Devamını Oku

 • RA’RA’: (C. Raâri’) Kötü, alçak kimse. * Yaramaz gönüllü. * Çok uzun boylu adam. * Güzel itidalde olan kimse. Devamını Oku

 • NABİGA: (C.: Nevabig) Şanı, şöhreti büyük adam. ulu, şerefli kimse. * So adan şâir olan. * Üstün zekâlı hârika ve çok fasih kimse. Devamını Oku

 • İSBATİYECİLİK: (Fr: Pozitivizm) Fls: Bu felsefe nazariyesine göre, isbat yolu ile yakîn, şüphesiz bilginin elde edilebilmesi, tecrübelerle müşahadelerle ve vakıalara istinaden mümkün olacağı iddia edilir. İsbat şeklini ve sahasını daraltıp sadece maddiyata münhasır kılan bu anlayış yalnız maddiyata ait mes’eleler için doğrudur.(Bir şeyden uzak olan bir kimse yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Ne Devamını Oku

 • TAKİ: Kendini koruyan, saklayan. * Takvalı kimse. Günahtan çekinen. Devamını Oku

 • SETTAR(E): Örten, kapayan gizleyen. En çok gizleyen ve örten. Devamını Oku

 • EFLEC: (Felc. den) Seyrek, sık olmayan diş. Bazıları dökülmüş olan diş. * Geniş omuzlu, kollarının arası açık olan adam. * Nüzul hastalığına tutulmuş olan kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar