EHVEC Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

EHVEC kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

EHVEC: En muhtaç, pek muhtaç. (Bak: Ahvec)

EHVEC ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • AHVEC: En muhtaç, pek çok ihtiyacı olan. Devamını Oku

 • NİYAZKÂRÂNE: Yalvararak, niyaz ederek. * Muhtaç olarak, muhtaçlıkla. Devamını Oku

 • SAMED: Her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan. (Allah) *Pek yüksek, dâim. * Refi’ ve âli ve içi dolu şey. * Kavmin ulusu. Devamını Oku

 • FAKR-I MUTLAK: Mutlak fakirlik. Mü’min bir kulun Cenâb-ı Hakka karşı mutlak muhtaç halde olduğunu bilişi. Nihayetsiz muhtaç olduğu Allaha (C.C.) ve emirlerine tam teslimiyyetle sığınması hâleti. Devamını Oku

 • SAHAVET: Cömertlik, el açıklığı, muhtaç olanlara çok ihsan etmek.(İhsan ihsandır. Eğer nev’e olsa; veya muhtaca ve fakire olsa, sahavet o vakit tam sahavettir. Eğer, millet için olsa, yahut milleti tazammun eden bir ferde olsa güzeldir. Şayet muhtaç olmayan şahsa olsa, şahsı tenbel eder, çingeneliğe alıştırır. Elhâsıl, millet bâkidir, fert fâni. Münazarât) Devamını Oku

 • GALAT-I TAHAKKÜMÎ: Bir kelimenin gerek lâfzı ve gerekse mânası itibariyle herkesin kullandığı gibi kullanılmaması.Bu, başlıca üş şeyden olur:1- Nazımda vezne uydurmak için bir kelimenin telâffuzunu değiştirmek, hecesini uzatmak ve kısaltmak yahut harfini gizlemek.2- Çeşitli mânâları olan bir kelimeyi meşhur olmayan bir mânâda kullanmak.3- Gramere ait kaide hatası yapmak. Meselâ: Zen merde, civân pîre, keman tîrine Devamını Oku

 • MÜŞREİB: Nâzır, bakan. * Muhtaç. Devamını Oku

 • HÂCET: (C.: Hâcât) İhtiyaç, lüzum, muhtaçlık. Devamını Oku

 • MUHAVVİC: Muhtaç edici. Devamını Oku

 • BE’SA: Fakirlik, muhtaçlık ve benzerleri. Devamını Oku

 • MUKILLÎN: Fakirler. Muhtaç olanlar. Devamını Oku

 • İDMAG: Bir şeye muhtaç ve muztar eylemek. Devamını Oku

 • MÜFTEKİR: (Fakr. dan) Muhtaç. * Fakir, züğürt. Devamını Oku

 • DADAN: Kesmez kılıç. * Fakir, muhtaç kişi. Devamını Oku

 • HÂCET-MENDÂNE: f. Muhtaçcasına, ihtiyaçlı olarak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar