EHL-İ TEVHİD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

EHL-İ TEVHİD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

EHL-İ TEVHİD: Cenab-ı Hakk'ın birliğini bilip inanan ve sadece bir Allah'a bağlanıp ibadet eden kimse. (Bak: Tevhid)

EHL-İ TEVHİD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İLM-İ TEVHİD: Allah’ın varlığı ve birliğini isbat ve izah etme ilmi. * Akaide müteallik hadis-i şeriflere ehl-i hadis ıstılahında İlm-i Tevhid tabir edilir. Devamını Oku

 • TEVHİD: Birleme. Bir Allah’tan başka İlâh olmadığına inanma. Lâ ilahe illallah sözünü tekrarlama. Her yerde ve her şeyde Allah’tan başkasının te’sir hâkimiyeti olmadığını anlamak, bilmek ve bilerek yaşamak. * Edb: Allah’ın varlığına ve birliğine dair yazılan manzume.İnsanlar, Allah’ın birliğine inananlar ve birliğine inanmayanlar olarak ikiye ayrılır. Allah’a inanmayanlar sözü, aslında Allah’ın birliğine ve sıfatlarına inanmayanlar Devamını Oku

 • KELİME-İ TEVHİD: Tevhid-i İlahîyi ifade eden “Lâilahe illallah Muhammedür Resulullah” cümle-i kudsiyesidir. (Bak: Tevhid)(Bütün esmâ-i hüsnânın ifâde ettiği mânalar ile bütün sıfât-ı kemaliyeye, Lâfza-i Celâl olan “Allah” bil’iltizam delâlet eder. Sair ism-i haslar yalnız müsemmâlarına delâlet eder. Sıfatlara delâletleri yoktur. Çünki sıfatlar müsemmâlarına cüz olmadığı gibi aralarında lüzum-u beyyin de yoktur. Bu itibarla ne tazammunen Devamını Oku

 • TEVHİD-İ ŞUHUD: Her nereye bakılırsa Allah’ın birliğini anlamak, hissetmek. * Görüş birliği. Devamını Oku

 • MUVAHHİD: Allah’ın birliğine inanan. Tevhid eden. * Birleştirici olan. Devamını Oku

 • AKİDE-İ TEVHİD: Allah’ın bir olduğuna inanmak. Devamını Oku

 • TEVHİD-İ KIBLE: Sadece bir yere müteveccih olmak. Bir kıbleden başka kıble kabul etmemek. * Mc: Sadece bir üstad kabul etmek. Devamını Oku

 • TEVHİDEN: Birleştirerek, tevhid olarak. Devamını Oku

 • TEVHİD SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 112. Suresidir. İhlâs Suresi gibi çok isimleri de vardır. (Bak: İhlâs Suresi) Devamını Oku

 • FERDİYET: Cenâb-ı Hakk’ın birliği. Vahdetle bütün kâinata birden tasarruf eden Allah’ın (C.C.) sıfatı. (Bak: Tevhid.)Ferdiyet mânası insanlara isnad edilirse: Sadece bir olup, benzeri dünyada bulunmayan kimsenin sıfatı olur. Sadece Kur’andan ders alarak irşadda bulunabilen büyük velilik. Hiçbir şahsı merci yapmadan doğrudan doğruya Kur’andan ders alan ve ders veren büyük zâtın makamıdır. Devamını Oku

 • ASÂKİR-İ MUVAHHİDÎN: Allahın birliğine inanan askerler. İslâm ordusu. Devamını Oku

 • DİN: Ceza, ivaz. * İman ve amel mevzuu olarak insanlara Cenab-ı Hak tarafından teklif olunan Hak ve hakikat kanunlarının hey’et-i mecmuasıdır. Din, kâinatın, dünyanın hayatın ve insanın yaratılış gayeleri ve var oluş şekillerini açıklıyarak, onları mânasızlıktan ve abesiyetten kurtarır. İnsanların cemiyet hayatında barış içinde ve kardeşçe yaşamalarını sağlar, hakiki saadete ulaştırır. Dinin zayıfladığı cemiyetlerde ırkçılık Devamını Oku

 • TEVHİŞ: Ürkütme, kaçırma, korkutma. Devamını Oku

 • TEVHİF: Sopa ile vurmak. Devamını Oku

 • TEVHİYE: Acele etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar