EFANİN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

EFANİN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

EFANİN: (Üfnûn. C.) Değişiklikler. * İşler, şartlar, hâller. * Sarmaşık gibi birbirine sarılmış sık ağaç dalları.

EFANİN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ŞEFAN: Yağmurlu soğuk rüzgâr. Devamını Oku

 • TELAFİF: Birbirine sarmaşmış bölük bölük nebatlar. * Büklümler, kıvrımlar. * Birbirine girmiş ve sarmaşmış vaziyette olma. Lif lif olma. Devamını Oku

 • YAKTÎN: Kabak, kavun ve karpuz gibi dalları yerde yayılan bir nebat adı. Devamını Oku

 • LÜTÎN: Adam boyu miktarı bir ağacın adı. (Bakla yaprağı gibi yaprağı olur, hurnup gibi dalları olur, içinde küçük taneleri olur.) Devamını Oku

 • TEBEDDÜLÂT: (Tebeddül. C.) (Bedel. den) Tebeddüller, değişiklikler, tagayyürler, tahavvülât. Devamını Oku

 • İNŞİBAK: Şebeke şeklinde olma. * Balık ağı gibi birbirine geçme. Devamını Oku

 • HABL-ÜL MESAKÎN: Sarmaşık bitkisi. Devamını Oku

 • YASEMİN: f. Güzel kokulu, beyaz ve güzel çiçekler açan sarmaşık cinsinden bir ağaç. Devamını Oku

 • SERV-İ NÂZ: Dalları yana sarkan selvi. Devamını Oku

 • MİN: Arabçada harf-i cerrdir. 1- Mekân ve bir şeye başlamayı ifâde eder.Meselâ: $ “Haftadan haftaya” da olduğu gibi.2- Teb’iz için olur. Meselâ: $”Kim bir kavme benzemeğe özenirse onlardan sayılır” cümlesinde olduğu gibi. Bazılarını, bir kısmını ifâde ediyor. 3- Cinsi beyan için olur. Meselâ: $ “İşlediğiniz hayrı Allah bilir” cümlesinde “min” tebyine (açıklamaya) vesile oluyor.4- Bedel-i Devamını Oku

 • NÜMÜVV-Ü TABİÎ: Normal şartlar altında büyüyüp gelişme. Devamını Oku

 • FETH-İ MÜBİN: Açık ve parlak zafer. Hakkı, bâtılın tahakkümünden kurtaran veya birbirine zıd olan hak ile batılın karışıklığını ayırarak hakkı galip kılan feth ve zafer Bu zafer, harp ile olabileceği gibi harpsiz de olur. (Hakikatın ve ilmin galebesi gibi.)Fetih suresinin birinci âyetinde geçen “Feth-i mübin”in ifade ettiği manâlardan biri: Sahih-i Buharî muhtasarının beyanına göre çok Devamını Oku

 • NİKÂH-I SAHİH: Sıhhat şartlarını cami’ olan nikâh. Devamını Oku

 • MÜTEBAYİN: Birbirine uymayan. Birbirine zıt olan. Birbirinden ayrı. Devamını Oku

 • ANDELİBÂN: f. Andelibler, bülbüller. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar