ECR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ECR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ECR: (C.: Ücur) Bir iş, bir hizmet mukabilinde verilen şey. * Ahirete aid mükâfat, hayır ceza. * Ücret, mukabil, karşılık. Sevab. * Tıb: Kırılan bir uzvun sarılması.

ECR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ECRİBE: (Cirâb. C.) Dağarcıklar, meşin veya bezden yapılmış olan çantalar. Devamını Oku

 • TESVİB: Sevab vermek demektir. Sevab da ceza gibi, hayır veya şer herhangi bir şeyin karşılığıdır. Sevab, hayırda meşhur olmuştur. Lisanımızda da ceza, şerde kullanılmıştır. (E.T.) Devamını Oku

 • HABİS: Bağışlanan şey. Mukabilinde bir ücret istenmeyen şey. Parasız olarak verilen nesne. Devamını Oku

 • ÜCRET: Hizmet karşılığı verilen şey. Devamını Oku

 • CAME-GÎ: f. Hâdim ve hizmetçilere verilen ücret ve elbise parası. * Tüfek fitili. * Elbiselik kumaş.* Hizmetkâr, hademe, hâdim. Devamını Oku

 • KEYFER: f. Karşılık, mukabil. * Mükâfat veya ceza. Devamını Oku

 • CU’L: Ücret, mukabil, karşılık. * Ayak kirası. * Padişahın etbâından aldığı mal. Devamını Oku

 • AVUKAT: Mahkemede ücret mukabilinde taraflardan birinin müdafaasını ve davasını üzerine alan hukukçu. * Mc: Müdafaaya muktedir, çeneli, cerbezeli. Devamını Oku

 • HİZMET-İ İMANİYE: İmana ait hizmet. İman ve Kur’an hakikatlarının mukni ve ilmi delillerle anlaşılmasına hizmet etmek; neşrinde, tebliğinde çalışmak. Devamını Oku

 • MENDUB: Yapılması beğenilen iş. Şeriatın yasak etmediği veya emretmediği iş olmakla beraber yapılmasında sevab ve mendubiyet olan amel. Müstehab. * İyilikleri anlatılarak arkasından gözyaşı döküp ağlanan ölü. Devamını Oku

 • DUMUR: Bir uzvun maddi veya mânevi kabiliyetinin körelmesi. Gıdasızlıktan dolayı bir uzvun kuruyup kalması. Helâk. Körelmek. * Bir yere izinsiz gitmek. Devamını Oku

 • BEDEL-İ İCAR: Huk: Arazi hukukunda tasarruf hakkı mukabilinde verilen emsâline uygun peşin para. Devamını Oku

 • BÜSLE: Efsuncuya verilen ücret. Devamını Oku

 • ITK ALÂ MAL: Bir köle veya cariyenin kitabet suretiyle olmaksızın cins ve miktarı malum bir mal veya muayyen bir hizmet mukabilinde azad edilmesidir. Buna “Itk alâ cu’l” da denir. (Ist. Fık. K.) Devamını Oku

 • MAHİYANE: f. Ay hesabıyla verilen ücret. Aylık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar