ECHEL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ECHEL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ECHEL: Çok câhil. Çok bilgisiz. En câhil.

ECHEL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

  • ECAHİL: (Echel. C.) En cahil, daha bilgisiz olanlar. Devamını Oku

  • ECHELİYYET: Çok bilgisizlik. Çok câhil oluş. Devamını Oku

  • BÎ-HABER: f. Habersiz, bilgisiz. Devamını Oku

  • RACİLEN: Yaya. Piyade. * Mc: Cahil, bilgisiz. Devamını Oku

  • HANE-HARAB: f. Câhil, bilgisiz. * Evi yıkılmış, evsiz barksız kalmış. * Hâli perişan olmuş kimse. * Mc: Müflis, züğürt, sefil. Devamını Oku

  • CAHİL: Tecrübesiz. Bilgisiz. Genç. Toy. * Allah’ı unutmuş olan. Gafil. (Dünya ve kâinatta Allah’ın bunca eserleri sergilenip dururken bunların sanatkârını ve yaratıcısını tanımamak cahilliğin en akılsızcasıdır.) Devamını Oku

  • ANTROPOMORFİZM: Sosy. İnsan şeklinde putlara inanma ve tapma esasına dayanan batıl bir din. Allah’ı insan vasıflarıyla tasavvur eden dinî inançlar da antropomorfizm’in başka kılıkta görünüşleridir. Meselâ aslı bozulmuş Musevilik ve Hıristiyanlıkta Allahın insan şeklinde düşünülmesi antropomorfizm denilen putperestliğe bir geri dönüştür. İslâm dini Allah’ın varlığı, sıfatları ve fiilleriyle eşsiz ve benzersiz olduğunu bildirmekle, en üstün Devamını Oku

  • İCAD: Vücuda getirmek. Yeniden bir şey meydana getirmek. Yoktan var etmek. (Bak: İbda’)(şu zamanda çok ileri giden feylesoflar diyorlar ki: “Hiçten, hiçbirşey icad edilmiyor ve hiçbirşey idam edilmiyor; yalnız bir terkip bir tahlildir ki, Kâinat fabrikasını işlettiriyor.”Elcevap : Nur-u Kur’an ile mevcudata bakmayan feylesofların en ileri gidenleri bakmışlar ki, tabiat ve esbab vasıtasiyle bu mevcudatın Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar