ECEL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ECEL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ECEL: Her mahlukun ve canlının Allah tarafından takdir edilen ölüm vakti. Âhirete göç etmek. * İleride olacağı şüphesiz olan. * Allah'ın takdir ettiği ömür.

ECEL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ECEL: Her mahlukun ve canlının Allah tarafından takdir edilen ölüm vakti. Âhirete göç etmek. * İleride olacağı şüphesiz olan. * Allah’ın takdir ettiği ömür. Devamını Oku

 • ECEL-İ FITRÎ: Her mahlukun yaradılışı itibariyle Cenab-ı Allah (C.C.) tarafından tayin olunan vasati ömrü. * Biyolojik ömür. Devamını Oku

 • ECEL-İ MÜSEMMA: f. Muayyen bir zamana kadar, Allah’ın takdir ettiği ölüm. Devamını Oku

 • ECEL-İ MEV’UD: Mukadder olan ölüm. şüphesiz gelecek olan ölüm. Devamını Oku

 • ECELİYYET: So adan vukuu şüphesiz olan hâdise. Devamını Oku

 • ECEL-İ MUALLAK: Levh-i Mahv İsbat’ta mukadder olarak yazılı, bâzı şartlarla mukayyed olan ecel. Ecel-i müsemma. Devamını Oku

 • ECEL-İ MÜBREM: Elinden kurtulunması mümkün olmayan, kaçınılmaz olan ecel. Devamını Oku

 • ECEL-İ NÂ-GEHAN: Ansızın gelen ecel. Birdenbire âni ölüm, vefat. Devamını Oku

 • ECEL-İ KAZÂ: (Bak: Ecel-i mübrem.) Devamını Oku

 • MEB’US: Gönderilen. Ba’s edilen. * Halk arasından seçilerek Millet Meclisine âzâ edilen. * Allah tarafından gönderilmiş olan. * Öldükten so a diriltilen. Devamını Oku

 • HAREM-İ ŞERİF: Kâfir ve müşriklerin girmesi yasak olan ve canlı mahlukun öldürülmesi men’edilen Mukaddes Kâbe ve civârı. Devamını Oku

 • TEOKRASİ: (Fr: Theocratie) Din hükümlerine göre idare edilen ve dinî esaslara bağlı olan idare şekli. Allah namına papazlar idaresi.(Bu kelime, İslâm memleketlerinde: Şeriat hükümleriyle devleti idare etmek mânasında kullanılır. Avrupa memleketlerinde ise, “Allah nâmına papazlar idaresi” mânasına gelir. Hatta 1304’de basılan Kamus-u Fransavî’de: “Kanun-u İlâhî ile ve sıfat-ı ruhaniyetle icra olunan hükümet” şeklindeki ifadesiyle, bu Devamını Oku

 • MÜEYYED MİN İNDİLLAH: Allah tarafından te’yid edilen ve yardım görmüş olan. Devamını Oku

 • MÜEYYED MİN İNDİLLAH: Allah tarafından te’yid edilen ve yardım görmüş olan. Devamını Oku

 • VA’DE: Bir iş için önceden belli edilen zaman. Bir işi te’hir etmek, so aya bırakmak için olan belli vakit. * Ecel. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar