EBU TAYYİB EL-MÜTENEBBİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

EBU TAYYİB EL-MÜTENEBBİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

EBU TAYYİB EL-MÜTENEBBİ: (Hi: 915 - 965) Kûfe'de doğdu. Bağdat'ta öldü. Büyük şairlerden olup, divanı vardır.

EBU TAYYİB EL-MÜTENEBBİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTENEBBİT: Tenebbüt eden, yerden biten, yetişen. Devamını Oku

 • ÖMER BİN FARID: (M. 1180-1234) Kahire’de doğdu ve orada vefat etti. Mütefekkir ve mutasavvıf olup büyük şâirlerdendir. Divanı vardır. Devamını Oku

 • TAYYİBÂT: (Tayyibe. C.) Bütün güzel sözler, güzel mânalar, harika güzel cemaller. * Bütün kâinat yüzünde cemalleri görünen ezelî Esma-i Hüsnâ’nın cilveleri. Devamını Oku

 • TAYY-İ MERATİB: Birden üst mertebeye geçmek. Birden mertebeleri aşıp, geçip gitmek. Devamını Oku

 • TAYYİB(E): İyi, hoş. İyi davranış. Temiz. * Hz. Peygamber’e (A.S.M.) Cenab-ı Allah (C.C.) en güzel kokular vermiştir. Bu yüzden kendisine Tayyib denilmiştir. * Fık: Helâlin her türlü şüphelerden uzak, saf ve temiz kısmına denir. Devamını Oku

 • SİNAN-İ ÜMMİ: (Vefatı: Hi: 1075) Halveti Tarikatı Yiğitbaşı kolu ileri gelenlerinden olup Kutb-ül Meâni adında Türkçe mensur bir eseri ile matbu ve müretteb bir divanı vardır. Muhammed Sinan-ı Ümmi, Konya vilâyeti dahilinde Elmalı’dan olup orada dâr-ı bekaya hicret etmiştir. (R. Aleyh) (Osmanlı Müellifleri sh: 187) Devamını Oku

 • TENEBBÜH: Uyanmak. Kendine gelmek. Aklını başına getirmek. Devamını Oku

 • TENEBBÜT: Büyümek. Yerden çıkıp biten nebat gibi yetişmek. Devamını Oku

 • TENEBBÜT: Büyümek. Yerden çıkıp biten nebat gibi yetişmek. Devamını Oku

 • MÜTENEBBİH: Uyanmış, tenbih ile uyarılmış olan. Bir şeyden ders alıp aklını başına toplayan. Devamını Oku

 • TENEBBİ: (Nübüvvet. den) Peygamberlik iddiasına kalkışma, peygamberlik dâvasında bulunma. Devamını Oku

 • TAYY-İ MEKÂN: Mekânı ortadan kaldırmak. Bir şahsın bir anda muhtelif yerlerde görünmesi. Devamını Oku

 • TAYY: Bükmek, sarmak, dürmek. * Kaldırmak. * Geçmek. * Açmak. * Çıkarmak. Bir haberi ketmetmek. Kasten açtırmak. * Atlama, üzerinden geçme. Devamını Oku

 • KELİME-İ TAYYİBE: Allah ve Resulullah kelâmı. Dua, niyaz ve salâvatlar gibi kelâmlar. Meselâ (Sübhânallah velhamdülillah ve Lâilâhe illâllah vallahü Ekber) kelime-i tayyibedir. Devamını Oku

 • ERVAH-I TAYYİBE: İyi ruhlar, iyi kimselerin ruhları. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar