EBEDEN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

EBEDEN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

EBEDEN: (Ebedâ) Devamlı olarak. Kat'â ve aslâ. Hiçbir vakit.

EBEDEN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EBEDİYYEN: Ebedî olarak, ilel-ebed. * Hiç bir vakit, hiç bir zaman. Devamını Oku

 • MUHALLİD: (Huld. den) Ebedîleştiren. Devamlı, sürekli ve ebedî kılan. Devamını Oku

 • MÜDAVİM: Aralıksız devam eden. Devamlı olarak çalışan. * Bir yere devamlı olarak gidip gelen kimse. Devamını Oku

 • ÂRÂMGÂH-I EBEDÎ: Ebedi olarak dinlenilecek yer, sonsuz olarak istirahat edilen yer, mezar. Devamını Oku

 • MUNTAZAMAN: İntizamlı ve düzgün olarak. Muntazam bir tarzda. * Devamlı ve sürekli olarak. Dâima. Devamını Oku

 • HANDA HAND: f. Devamlı gülme, sürekli olarak gülme. * Devamlı gülen, sürekli gülen. Devamını Oku

 • EBEDÎ: Sonsuza ve ebediyete âit. Ebediyete dâir ve müteallik.(Kur’ân bize bu âlemin fâni, geçici olduğunu, herşeyin devamlı değiştiğini ve takdir edilen bir zaman sonunda sona erdiğini ve ereceğini belirtiyor. Madde âleminin bir başlangıcı ve sonu olduğunu bundan da anlıyoruz. Kur’ân, bize ebedî âlemin varlığını da haber veriyor, bu dünya hayatının ebediyet âlemine geçiş için bir Devamını Oku

 • SERMEDEN: Ebedî olarak. Devamını Oku

 • MÜEBBEDEN: Dâimî olarak. Ebedî surette. Devamını Oku

 • EBED-ÜL ÂBİDÎN: Ebediyyen, sonsuz olarak. Devamını Oku

 • MUHALLED: (Huld. dan) Ebedî. Dâimî. Bâki. Sürekli olarak kalan. Devamını Oku

 • MÜDAVİMÎN: (Müdavim. C.) Müdavimler. Bir yere devamlı olarak gidip gelenler. Bir yere devam edenler. Bir işe aralıksız olarak çalışanlar. Devamını Oku

 • MA’REF: Yüzün, devamlı olarak açık görünen yeri. Devamını Oku

 • MÜDAMÎ: Devamlı olarak şarap içen. Devamını Oku

 • EBED-ÜL-ÂBÂD: Tükenmez, ebedî hayat. Sonsuzluk. * Cennet. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar