DÜVELÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DÜVELÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DÜVELÎ: (Düveliyye) Devletlerle alâkalı.

DÜVELÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • VELAYA: (Veliyye. C.) Veli kadınlar. Veliyyeler. Devamını Oku

 • HALİD BİN VELİD: Câhiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye muahedesinden so a Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kendisine Seyfullah namını vermiştir. Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin, Şam gibi yerler onun himmeti ile feth olunmuştur. 18 Hadis-i şerif nakletmiştir.Hicri 21 senesinde Suriye’de dar-ı bekaya göçerken: “Bunca muharebelerde bulunup bu kadar yaralar almış olduğum halde, Devamını Oku

 • DÜVEL: (Devlet. C.) Devletler. Devamını Oku

 • VELİD: Yeni doğmuş çocuk. * Köle, kul. Devamını Oku

 • VELİ-Nİ’MET: Nimet veren. Nimeti muhafaza edip ihsan eden. Devamını Oku

 • VELİ: Sahib, mâlik. * Evliya. * Muin. Muhafaza eden. * Küçük çocukların hâlinden mes’ul kimse. * Sıddık. * Baba. Babanın babası, cedde de denir. * Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah’ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve Devamını Oku

 • VELİ: Sahib, mâlik. * Evliya. * Muin. Muhafaza eden. * Küçük çocukların hâlinden mes’ul kimse. * Sıddık. * Baba. Babanın babası, cedde de denir. * Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah’ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve Devamını Oku

 • VELİCE: (C.: Velyüc) Büyük çuval. * Kişinin sırdaşı. Devamını Oku

 • VELİME: Sevinç ve sürur günleri verilen ziyafet. Düğün ziyafeti. * Düğün, evlenme. Devamını Oku

 • VELİAHD: (Veliy-yi ahd) Bir hükümdardan so a hükümdar olacak kimse. Devamını Oku

 • VELİYYULLAH: Allah’ın (C.C.) veli kulu. Devamını Oku

 • VELİKA: Yağla unu karıştırarak yapılan yemek. Devamını Oku

 • VELİKA: Yağla unu karıştırarak yapılan yemek. Devamını Oku

 • VELİYYE: (C.: Velâyâ) Ermiş kadın, veli kadın. Devamını Oku

 • VELİK: (Velikin) f. Amma, lâkin, fakat. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar