DUÂ-YI MÜSTECAB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DUÂ-YI MÜSTECAB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DUÂ-YI MÜSTECAB: Kabul olunan dua.

DUÂ-YI MÜSTECAB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜSTECAB: Hoş görülen. * İstediği kabul edilen. İcâbet olunmuş. Devamını Oku

 • MAKBUL: (Makbule) Kabul olunan. Beğenilen. Sevablı. Devamını Oku

 • MÜTTEHEM: (Müttehim) (Vehm. den) Kendinden şüphe olunan, ittiham olunan şey. Töhmetli. Maznun. Zan ile kendine kabahat isnad edilen. Devamını Oku

 • MÜDDEÂ: İddia olunan. Dâvâ olunan şey. Asılsız iddia edilen. Devamını Oku

 • ADEM-İ KABUL: İsbatı tasdik etmemek. Şek, hükümsüzlük. İman hükümlerini lâkaydlıkla karşılamak, nefy ve inkâr etmek, kabul etmemek, göz kapamak gibi câhilâne bir hükümsüzlük. Bir terk, bir cehl-i mutlak. (Kabul etmemek başkadır. İnkâr etmek başkadır. Adem-i kabul, bir lâkaydlıktır, bir göz kapamaktır ve câhilâne bir hükümsüzlüktür. Bu surette, çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı, Devamını Oku

 • KABUL-İ ADEM: Kalben ademi kabul etmektir. Hakkı inkâr etmek, hatalı bir hüküm ve itikattır. Hak mesleği kabul etmeyip indi ve şahsi görüşünü ileri sürerek başka bir yolda gitmektir, bir iltizamdır. İmânın zıddına şahsi görüşüne tâbi olmak, bâtılı kabul etmektir. Devamını Oku

 • TELAKKİ-İ Bİ-L-KABUL: Kabul ile karşılamak, kabul etmek. Devamını Oku

 • İCAB: Lâzım. Gerekli. Lüzum. Sebeb olmak. * Ist: Akitlerde ilk söylenen söz. Bir mal sahibinin müşteriye karşı, “Bu malımı sana şu kadar paraya sattım” demesidir. Müşterinin de kabul etmesine dair olan sözüne “kabul” denir. Şer’i ıstılahta buna “icâb ve kabul” denir. Devamını Oku

 • İCABE-İ DUÂ: Duânın kabul olması. Duâya cevap verilmesi. Muvafakat edilmesi. (Bak: Dua) Devamını Oku

 • MÜTEKABBİL: (Kabul. den) Kabul eden, üstüne alan. Devamını Oku

 • İCABE(T): Kabul olmak. Kabul etmek. * Râzı olma, rızâ gösterme, muvafakat etme. Devamını Oku

 • MAAL-FARZ: Farzedilerek. Doğruluğu kabul edilmekle. Kabul edilmiş sayılmakla. Devamını Oku

 • MAKBUL-ÜŞ ŞAHÂDE: Şahâdeti kabul edilen. Şahidliği kabul edilmiş olan. Devamını Oku

 • İ’TİRAZ: (İtiraz) Kabul etmediğini bildirmek. Bir fikir veya işin olmasını kabul etmemek. * Men’ eylemek. Men’ olmak. Devamını Oku

 • FARZEN (FARZAN): Farzedelim ki, kabul edelim ki, diyelim ki. * Farz olarak. Farziyyeti kabul edilerek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar