DİVAN-I AHKÂM-I ADLİYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DİVAN-I AHKÂM-I ADLİYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DİVAN-I AHKÂM-I ADLİYE: Huk: Kanunlara göre, bakılacak dâvalarla ilgilenmek üzere 1284 yılında kurulan ilk nizâmiye mahkemesi.

DİVAN-I AHKÂM-I ADLİYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • AHKÂM-I ADLİYE: Adaletle alâkalı hükümler, emirler. * Adliye nezaretinin eski ismi. Devamını Oku

 • AVARIZ-I DİVANİYE: Tanzimat-ı Hayriye’den önce geçerli olan kanunlara göre alınan vergiler. Devamını Oku

 • ARİYE: (Ariyet) Geri verilmek üzere alınan, iğreti. Bir kimsenin geri almak üzere, karşılıksız olarak başkasının faydalanmasına terk ettiği mal. Kullanılmak üzere alınan emanet mal. Devamını Oku

 • EŞKİYA: Şakiler. Yol kesenler. Asiler. Allah’a veya kanunlara isyan edip kötülük yapanlar. Haydutlar, anarşistler, âsiler. Hak ve kanunlara baş kaldıranlar, Allahın emirlerine karşı gelenler. Devamını Oku

 • MECLİS: Oturulacak, toplanılacak yer. * Görüşülecek bir mes’ele için bir araya gelmiş insan topluluğu. * Devlet işlerini görüşmek üzere Millet Vekillerinin toplandıkları büyük bina. Devamını Oku

 • HIRZ: Melce’. Sığınılacak yer. * Tılsım. Cenab-ı Hakk’ın muhafaza etmesine dair yazılı duâ. * Fık: Bir malın âdet üzere muhafazasına mahsus yer. * Muhafaza etmek. Devamını Oku

 • KUVÂ-YI MİLLİYE: Milli kuvvetler. Bir milletin sahib olduğu kuvvetleri. * İstiklâl harbinde Anadoluda kurulan hükümet ve bu hükümetin askeri kuvvetleri. Devamını Oku

 • AHKÂM-I ŞAHSİYE: Huk: Şahsın kendisini alakalandıran hükümler. (Bak: Hukuk-u şahsiye) Devamını Oku

 • AHKÂM-I KUR’ÂNİYE: f. Kur’ân-ı Kerim’in kat’i olan hükümleri, emirleri. (Bak: Hukuk) Devamını Oku

 • ADLİYE: Mahkeme. Muhakeme işleriyle uğraşan daire. (Adliyede, adalet hakikatı ve müracaat eden herkesin hukukunu bilâ-tefrik muhafazaya, sırf hak namına çalışmak vazifesi hükmettiğine binaendir ki; İmam-ı Ali (RA), hilafeti zamanında bir yahudi ile beraber mahkemede oturup, muhakeme olmuşlar. Ş.) Devamını Oku

 • MAHAKİM-İ ADLİYE: Adliye mahkemeleri. Devamını Oku

 • ISLAHAT-I ADLİYE: Adli ıslahat. Devamını Oku

 • DÂR-ÜL AMÂN: Sığınılacak, korunulacak yer. Devamını Oku

 • DİVAN-I DEÂVÎ NEZARETİ: Çavuşbaşılığın kaldırıldığı 1836 (Hi: 1252) tarihinde bunun yerine kurulan daire. Fakat 1870 (Hi: 1287) tarihinde Adliye Nezareti’nin teşekkülü üzerine kaldırılmıştır. Devamını Oku

 • HARBİYE NAZIRI: Askerlik işleriyle alâkalı dairenin başında bulunan memura verilen ünvandır. Kuva-yı Milliyenin Anadolu’da kurduğu hükümette “Milli Müdafaa Vekili” adını taşıyan bu ünvan, Osmanlı Hükümetine 1908 Temmuz inkılâbı arifesinde kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir. Ondan evvel “Serasker” adını taşıyordu. Harbiye Nazırı’nın başında bulunduğu daireye “Harbiye Nezareti” denilirdi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar