DİRHEM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DİRHEM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DİRHEM: (Bak: Direm)

DİRHEM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK: Mc: “Pek süslü” yerine kullanılır bir tabirdir. Osmanlı altını iki dirhem bir çekirdek ağırlığında olduğu için bu tâbir meydana gelmiştir. Devamını Oku

 • OKKA: t. Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Dörtyüz direm ağırlık. Okiyye. (Bak: Direm) Devamını Oku

 • İRHEM YAREB: Tıb: Bağırsak tıkanması veya dolanması. Devamını Oku

 • OKİYYE: (Veya hemzenin hazfı ile “Vekiyye”) Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Yerlere ve muhitlere göre değişir. Dörtyüz dirhem ağırlık. Yedi miskal veya kırk dirhem ağırlık. Şer’an kırk dirhem kabul edilmiş. En tanınmışı dörtyüz dirhemdir. (Bak: Direm) Devamını Oku

 • DİLHAS (DÜLÂHİS): Arslan. Çeri kimse. Devamını Oku

 • HALİD BİN VELİD: Câhiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye muahedesinden so a Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kendisine Seyfullah namını vermiştir. Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin, Şam gibi yerler onun himmeti ile feth olunmuştur. 18 Hadis-i şerif nakletmiştir.Hicri 21 senesinde Suriye’de dar-ı bekaya göçerken: “Bunca muharebelerde bulunup bu kadar yaralar almış olduğum halde, Devamını Oku

 • GARİB-ÜD DİYÂR: Memleketin yabancısı. Devamını Oku

 • DİBS (DİBİS): Pekmez. Hurma pekmezi. Bal. * Çok cemaat. Devamını Oku

 • DÂD U SİTED: Alış veriş. Devamını Oku

 • RABB-ÜD DÂR: Ev sâhibi. Devamını Oku

 • YEVM-İD DİN: Din günü, ceza günü, mâneviyat günü.(…Nasıl dünya; maddiyat ve maddî harekâtın ve amellerin günüdür. Elbette o harekâtın neticelerini ve o hizmetlerinin ücretlerini ve o maneviyatın semeratlarını, belki o fâniyat ve zailâtın bâki ve dâimî eserlerini ve âlem-i misal sinemasıyla ve fotoğrafıyla alınan umum o fâniyat ve zaillerin sahife-i amellerini gösterecek ve neşredecek bir Devamını Oku

 • ZEYN-ÜD DİN: Dinin süsü, dinin zineti. Devamını Oku

 • GIYAS-ÜD DİN: Dinin intişar etmesine yardımı dokunan kimse. Devamını Oku

 • GIYAS-ÜD DİN: Dinin intişar etmesine yardımı dokunan kimse. Devamını Oku

 • DÜMEL (DÜMMEL): Tıb: Büyük kan çıbanı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar