DİMİŞKÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

DİMİŞKÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

DİMİŞKÎ: Şam şehriyle alâkalı. Şam'a ait ve müteallik. * Şam'da yapılan ve güzel san'atlarda kullanılan bir nevi kâğıt.

DİMİŞKÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HABEŞÎ: Habeş memleketi ahalisinden olan. Habeş’e mensub ve müteallik olan. * Koyu esmer renkli adam. * Hat, tezhib, minyatür gibi güzel san’atlarda kullanılan bir cins kâğıt. Devamını Oku

 • FİREUNÎ: Hat, minyatür, tezhib gibi güzel san’atlarda kullanılan bir kâğıt cinsi. Devamını Oku

 • DİZÇEK: Dizleri muhafaza etmek için muharebelerde kullanılan bir nevi zırh. Devamını Oku

 • DEVLET-ABADÎ: f. Hindistan’ın Devlet-âbâd şehrinde imal edilen ve güzel san’atlarda kullanılan bir çeşit kâğıt. Devamını Oku

 • DEVLET-ABADÎ: f. Hindistan’ın Devlet-âbâd şehrinde imal edilen ve güzel san’atlarda kullanılan bir çeşit kâğıt. Devamını Oku

 • KALEM: (C.: Aklâm) Kamış. Yazı için ucu inceltilen bir nevi ince ve sert kamış. * Yazı yazmak için kullanılan her türlü âlet. * İfâde. Üslub. * Mâden, taş ve tahta üzerinde oymak için ucu sivri çelik âlet. * İnce boya, fırçası. * Yazı enva’ı. * Resim. Nakış. * Resmi dâirelerde kâtiplerin çalıştıkları oda. * Ağacı Devamını Oku

 • İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK: Mc: “Pek süslü” yerine kullanılır bir tabirdir. Osmanlı altını iki dirhem bir çekirdek ağırlığında olduğu için bu tâbir meydana gelmiştir. Devamını Oku

 • MÜHRE: f. Cilâ için kullanılan küçük yuvarlak cisim. Deniz böceği kabuğu. * Her nevi yuvarlak cisim. * Billurdan yapılı küçük kap. * Çekiç. * Cam boncuk. * Omurga kemiği. Devamını Oku

 • DİREM: (Dirhem) f. Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Şimdiki üç gram ağırlık. Okka denen eski ağırlık ölçüsünün (1/400) kadarıdır. Şer’an, orta büyüklükte yetmiş tane arpa ağırlığı. * Eskiden kullanılan ve beş kuruş değerindeki gümüş para. Akça. Devamını Oku

 • MÜSTEHLİK: (Helâk. den) İstihlâk eden, satın aldığı şeyi bizzat kullanıp sarfeden, harcayan. Tüketici. Devamını Oku

 • HARBÎ: Dâr-ül harbde bulunan ve müslim olmayan kimse. Arada anlaşma yapılmamış düşman. * Harbe mensub ve müteallik. * Tüfek temizliği için kullanılan demir çubuk. Devamını Oku

 • DÜNYEVÎ: (Dünyeviye) Bu âleme mensub ve müteallik. Dünyaya âit ve dünya ile alâkalı. Devamını Oku

 • KİRPİK: Göz kapağının kenarındaki kıllar. * Bir nevi taş. * Hayvan ve nebatların beden yapısında bâzı küçük ve ince uzantılar. Devamını Oku

 • HEL MİN MEZİD: Daha yok mu? Daha olmayacak mı? mânâlarında kullanılır. Devamını Oku

 • İLM-İ TEVHİD: Allah’ın varlığı ve birliğini isbat ve izah etme ilmi. * Akaide müteallik hadis-i şeriflere ehl-i hadis ıstılahında İlm-i Tevhid tabir edilir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar